Home

Smíšená čísla pracovní list

Pracovní list slouží k procvičení učiva. Převod zlomku na smíšené číslo a opačně. Klíčová slova: zlomky, smíšená čísla: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ Pomůcky: pracovní list. Poznámky: Vytvořeno: 02/2010 . Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o. Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem prostřednictvím Operačního Z desetinného čísla na zlomek převádíme tak, že desetinné číslo zapíšeme jako čitatel a jako hodnotu. Příprava na zlomky, smíšená čísla. Pracovní list 1. Pracovní list 2. Pracovní list 3. Pracovní list 4. Smíšená čísla. 2. 11. 2020. Matematika - řešení. Smíšená čísla. Rozšiřování a krácení zlomků - úvod. Rozšiřování a krácení zlomků - pracovní list. Rozšířování a krácení zlomků - procvičován

Vy_42_Inovace_Smíšená čísla.65: 5. - 6. Žák se naučí vyjádřit smíšená čísla a porovnávat je. Pracovní listy k procvičování zápisu a porovnávání smíšených čísel. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění. Vy_42_Inovace_Úhly.66: 7 Pracovní listy na procvičení zlomků. Zlomky 1 - procvičení krácení a rozšiřování zlomků, zlomek a desetinné číslo, porovnávání zlomků. Zlomky 2 - procvičení sčítání a odčítání zlomků, smíšených čísel. Zlomky 3 - procvičení násobení a dělení zlomků Pracovní list navazuje na lekci, ve které se věnujeme skloňování zvířat, nejprve 4. pád, pak 7.pád. Zvířata jsou vybraná podle toho, aby byla ve stejném rodu a vzoru, například tedy: kočka, koza, žába, kráva (1.pád) ---- kočku, kozu, žábu, krávu (4.pád) V jiné lekci pak probíráme například: ovce, opice, slepice ----- ovci, opici, slepici Jazykové kritérium je. Pracovní list slouží k procvičení učiva zaokrouhlování desetinných čísel na jednotky. Žáci podle pokynů nejprve zaokrouhlí desetinná čísla na celé jednotky, které najdou na řádku a vybarví. Z vybarvených přirozených čísel jim vyjde velká barevná číslice matematika 7.třída - pracovní listy. 21. 03. 2017 . Dokument

DUMY.CZ Materiál Zlomky a smíšená čísla

Smíšená čísla. Smíšená čísla PL 1. Smíšená čísla PL 2. 2. 11. 2020. Matematika - řešení. Smíšená čísla. Rozšiřování a krácení zlomků - úvod. Rozšiřování a krácení zlomků - pracovní list. Rozšiřování a krácení zlomků - procvičování. Rozšiřování a krácení zlomků - pracovní list. Sčítání. Smíšená čísla - vyzkoušeli jsme si pár převodů zlomků na smíšená čísla a obráceně - úlohy z učebnice 1: 27/1 a 28/10 + *26/14, 15 a 27/19 - teorie: strana 26. 2.-6.11.2020 Prezentace - zlomky a přirozená čísla, násobení (605.11 kB) Abych si ověřila, že opravdu všemu rozumíte, připravila jsem si pro vás pracovní. Pracovní list obsahuje slovní úlohy na téma doprava a dopravní ruch, žáci řeší různé početní úlohy, které jsou zaměřeny především na zlomky a smíšená čísla. Připojeno je i řešení úloh. Pracovní list je možné použít i pro skupinovou práci Porovnávání zlomků pracovní list. Tato kalkulačka Vám umožní porovnat 2 až 3 zlomky nebo smíšená čísla. Kalkulačka pro porovnávání zlomků. by Intemodino Group s.r.o ; Práce.cz nabízí nejvíce možností a pracovních nabídek v České republice. Plné úvazky doplňují brigády, nabídky pro OZP a úřady práce

Pracovní list (2 stránky) uložený v Teamsech vypracujte, ofoťte a odešlete na můj mejl nejpozději ve středu. Ve středu a ve čtvrtek jsme si vysvětlili a procvičili převody nepravých zlomků na smíšená čísla a také převody smíšených čísel na zlomky Smíšená čísla. 09.10.2012 10:52. Teorie k vytištění zde, prezentace ke stažení zde. Převod smíšených čísel na zlomky zde, test 1 zde , Převod zlomků na smíšená čísla zde, Porovnávání se smíšenými čísly test zde. Příklad: Zapište smíšené číslo ve tvaru zlomku Přirozená čísla vyjadřují počet různých skupin lidí, zvířat, či předmětů. Nejmenší přirozené číslo je 1, nulu nepovažujeme za přirozené číslo. Čili jsou to čísla 1, 2, 3, a všechna celá kladná čísla, počet těchto čísel je nekonečný, je to nekonečná množina. Přirozená čísla jako množinu čísel..

Smíšená čísla. Pokud je jmenovatel větší než čitatel (zlomek je menší než jedna) označuje se zlomek jako pravý. Nepravé zlomky (tedy ty, které jsou větší jak jedna) můžeme zapsat pomocí smíšeného čísla.Smíšené číslo vzorec je zápis součtu vzorec, kde vzorec je kladný zlomek menší než jedna. Pracovní list Asie (viz příloha) Zlomky převeďte na společného jmenovatele, vypočítejte, zkraťte, převeďte na smíšená čísla. Všech deset příkladů, které najdete v příloze, si procvičte a potom je vypracujte do sešitu a přepošlete na jindrabenesova@tiscali.cz větší než 1, rovno 1, smíšená čísla nachystej si cvičný sešit, budeš rozšiřovat a krátit zlomky: Pátek 13.11. Téma: Opakování zlomků Vše počítej do cvičného sešitu Sbírka str.20/ a -e, 2, 3, ♣6 1)Převeď zlomky na smíšená čísla

DUMY.CZ Materiál Zlomky - smíšená čísla

 1. Zlomky: Smíšená čísla - pracovní list. VY_32_INOVACE_S2_M20_14. TEST - Ověření znalostí - pracovní list. VY_32_INOVACE_S2_M20_15. Desetinná čísla: zápis a čtení.
 2. Pak se naučíme určovat společného jmenovatele. Zároveň dostanete procvičovací pracovní list, který opakuje smíšená čísla, krácení a des. čísla. Dávám ho sem již nyní, odevzdání bude do středy 18.11. do 16:00. Práce bude hodnocena. Procvičování zlomk
 3. 4. 11. 2020 - distanční výuka. TEAMS - ZADÁNÍ - vypracovat pracovní list a odevzdat do 9.20 h - nezapomeň: ZAVŘÍT - ODEVZDAT smíšená čísla - vytisknout (a nalepit) nebo rovnou pracovat do školního sešit
 4. Cíl: Zlomky - Smíšená čísla, porovnávání zlomků. Milí žáci dnes se sejdeme v 11:00h na online hodině. Budeš potřebovat školní sešit, růžový pracovní sešit - zlomky a penál

www.zshabartov.c

 1. Vaše pozice: Educoland >> Matematika >> Nové metody >> Desetinná čísla - pracovní listy pro 6. a 7. ročník ZŠ stupňované podle náročnosti Český jazyk a literatura Novinky z obor
 2. Materiál obsahuje pracovní list, děti si procvičují orientaci na číselné ose: · označí, kde má být číslo umístěné, zapisují na správné místo · vyznačí, číslo podle pokynu učitele (číslo menší než a větší než) · všechna čísla, která leží vpravo od, vlevo od · všechna čísla, která jsou větší než a menší ne
 3. Zlomky, desetinné zlomky, smíšená čísla - pracovní list. Jméno: Přiřaďte k sobě zlomek, desetinné číslo, smíšené číslo (spojujte barevnými čarami): Doplňte následující tabulku
 4. Frakční pracovní listy poskytují výpočetní praxi pro studenty, kteří se učí osvojit si nové dovednosti, které jsou vyučovány ve třídě. Jsou ideální pro jakoukoli úroveň masteru zlomků, od začátku po smíšená čísla
 5. Zapiš desetinná čísla zlomky. Zkrať na základní tvar, použij smíšená čísla. a) 1,2 b) 15,32 Zapiš desetinná čísla zlomky. Zkrať na základní tvar, použij smíšená čísla. a) 5,8 b) 12,45 2 všichni Zapiš daná čísla číslem desetinným a) 25 11 b) 16 23 c) 6 7 Zapiš daná čísla číslem desetinným a) 20 8 b) 14 35.

Vypracuj pracovní list, který jsi dostal/a poslední den školy. Kdo pracovní list nemá, nechť mi napíše email. Smíšená čísla. Podívej se na obrázky na str. 27. Jeden celek - čísla, která mají stejný čitatel a jmenovatel, př. 5/5 = 1, 8/8=1, 153/153=1 atd... Pokud tato čísla mají v čitateli násobek jmenovatele, pak. Celá čísla - hranaté závorky pracovní list2 prezentace Celá čísla - opakování pracovní list1 prezentace pracovní list2 Počítání zpaměti - opakování pracovní list Online hodiny: pondělí 30.11 od 10:4 Celá čísla 6. ročník - pracovní list Pracovní list pro 6. ročník - Celá čísla = porovnávání, zaokrouhlování, početní operace. Příklady zaměřené na ekologii. Očekávaný výstup: porovnává soubory dat cela_cisla_6roc­nik.doc MUŽÍKOVÁ, Kamila Pracovní list 9 - násobení a dělení zlomků 1)Vynásob. Výsledek uveď v základním tvaru. 5 12. 6 7 = 3 5. 20 6 = 11 9. 27 2 = 13 8 smíšená čísla převeď na zlomky. 15 7. 0,7 = 1 5 : 3 8 = 11 2. 20 3 = 21 3: 7 6 = 5 14. 0,2 = 1,6 : 12 8 = 4)Převeď na společného jmenovatele uvedeného v závorce. a) 4 9, 1 2 (18. Matematika. Pro 6. ročník Pro 7. ročník Pro 8. ročník Pro 9. ročník Tematicky.

Pracovní postup pro smíšená média • Do pole Nový rozsah stránek v části Smíšená média zadejte čísla počátečních • V části Nový vložený list na kartě Smíšená média vložte za poslední stránku ještě jednu prázdnou stránku, abyste snadno rozpoznali konec tiskové úlohy, a potom klikněte na. 7. ročník -2. Racionální čísla 4 Krátit zlomek znamená dělit čitatele a jmenovatele stejným číslem, které je různé od nuly. Zlomek krátíme tak, ţe jeho čitatel i jmenovatel dělíme týmţ číslem různým od nuly. Jestliţe čísla a, b jsou dělitelná číslem m a zároveň je b 0, m 0, pak platí b A na procvičení si ještě vyzkoušejte následující pracovní list. PRACOVNÍ LIST - CELÁ ČÍSLA 1.Př: Vypočítejte: a) + 4 - 2 = e) + 10 - 15 = Smíšená čísla Sčítání zlomků se stejnými jmenovateli. Soubor pracovních listů je určen pro jednotlivce, ověřuje znalosti z oboru dělitelnosti dvěma, třemi, čtyřmi, pěti, šesti, devíti a deseti. Lze použít jako soubor, ale i jednotlivě k průběžnému opakování tématu. K jednotlivým pracovním listům jsou připojena řešení. Očekávaný výstup: modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených.

Pracovní list vkládám v pdf a také jako foto. Řešit můžete v sešitě, řešení vyfoťte a vložte na nástěnku. Pokud budete potřebovat s řešením úloh poradit, napište mi mail. Úlohami Vás povedu buď písemně nebo při videohovoru. smíšená čísla, zlomková zeď, rovnost, porovnávání zlomků. 1) Zopakovat si zlomky (zápis, čtení, porovnávání), desetinná čísla (zápis, porovnávání, čtení, +, -), smíšená čísla 2) Pracovní list s desetinnými čísly (násobení a dělení) - obě stran

Pracovní list

Smíšená čísla. Nachystejte si učebnici aritmetiky, zelený sešit a pracovní sešit aritmetiky. Materiály z online hodiny. Jsou též v Teams - Matematika - soubory. Povinně vypracovat PS - s.10/1,2 (dobrovolně můžeš poslat ke kontrole) 6. ročník - 4. Desetinná čísla 1 4. Desetinná čísla 4.1. Řád desetinného čísla V praktickém životě nehovoříme jen o 5 kg jablek, 8 metrů, 70 C, ale můžeme se setkat s údaji 5,2 kg, 8,5 metru, 7,30 C. Vidíme, že vedle celých čísel existují další čísla, která označujeme jako čísla desetinná Zlomky a smíšená čísla. Zlomek - co to je? Vyber si 2 úlohy z učebnice Aritmetiky, strany 34-35 - řeš do sešitu. Vypracuj pracovní list Vypočti, vybarvi a vyjádři Zlomek a množstvíZlomky a desetinná čísla. Učebnice . A 37/1.3 a 1.4 - zpracuj do sešitu. Učebnice A 38 - modrý rámeček: připomeň si a. Smíšená čísla - malý nadpis - opíšeš si rámeček str. 26 a zvýrazníš - společně skype; samostatná práce cvičení 14, 15, E, 16, 17/ 26, 27; zkus si test - Zlomky des. čísla ; Po společné části se s vámi budu jednotlivě na skype spojovat a zadávat úlohy k odeslání, UMAF. 18.11.2020 Zlomky, desetinná čísla a. - do neděle mi poté všichni vypočítají TENHLE PRACOVNÍ LIST - vypočítejte, vyfoťte a pošlete 3. Ve čtvrtek/pátek si procvičíme vše co jsme se tento týden naučili! Také si společně podíváme na další téma smíšená čísla. Můžete se podívat na stranu 30, kde je vše krásně vysvětleno!

Rozšiřování zlomků, desetinné zlomky, smíšená čísla- z učebnice číst stránky 18 až 20, 28, 30 Do svého pracovního sešitu vypracuj z učebnice str.20 cv.B 1 až 3, Pohyb - Vypracovat pracovní list zadaný jako úkol v Teams ***** PŘÍRODOPIS Ryby - zástupci, význam - uč. str. 11-13. Vyplnit pracovní list - vydán ve škole; Pracovní sešit - vyplnit strany 36 a 37 . Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Mobil: 724 019 623 Možno využít WhatsApp . Český jazyk - do 25. 10 Smíšená čísla (zlomky) - umíme matiku; Výpočet části z celku - online cvičení Desetinná čísla. zápis desetinných čísel - online cvičení. Komplexní čísla B - zadání Základy exponenciálních, logaritmických a goniometrických rovnic A - zadání Logaritmické, exponenciální a goniometrické rovnice, rovnice s absolutní hodnotou - zadán

V početníku vypočítej str. 16-17 (ve cv.4 si smíšená čísla a desetinná čísla vždy převeď na zlomek) Angličtina. 1.on-line hodina - minulý čas to be - was/ were, minulý čas pravidelných sloves, čtení. 2 Celá čísla - pracovní list, TEST NA ZKOUŠKU (10.9.) - celá čísla Desetinná čísla str. 12/2a+b, DOMÁCÍ ÚKOL: početník str.2 Vytvořeno službou Webnod

(pravopis - měkká, tvrdá, přivlastňovací, umět je poznat ve větě, stupňování). Tmavě modrý pracovní sešit: strana 27 - 34 (přečíst + vyplnit)Světle modrý pracovní sešit: strana 25. Začít nově . zájmena: smíšená čísla. Nově: pracovní list s. základní tvar nebo převádět na smíšená čísla. a poslední pracovní list [Příloha 6] není směřovaný žádným konkrétním tématem. Pracovní listy vypracovali žáci 7. tříd naší základní školy a já jsem je následně překontrolovala a vyhodnotila opakování - pracovní list, TEST (28.1.) - absolutní hodnota čísla, nerovnosti, sčítání a odčítání celých čísel, počítání se závorkami 13.1. -17.1.2020 čtvrtletní prác Trénování a procvičování matematických úloh pro děti na základních školác

04.11. - pracovní list.docx19.81 kB) Přídavná jména - pracovní list.docx (16.77 kB) Metafora, přirovnání, básnický přívlastek.docx (1.38 MB) Zájmena - opakování.docx (24.75 kB) Skloňování zájmena JENŽ.docx (16.32 kB) Zájmena - pracovní list.docx (14.76 kB) Literatura 16.11.docx (219.25 kB) ČJ 19.11.docx (1.34 MB pracovní list. PRACOVNÍ LIST. Přídavná jména - tvary množného čísla A/ Dané výrazy převeď do. Těžební metody a organizace práce. 52_inovace_69 - zshlubocky.cz. Zlomky, smíšená čísla. 3. čtvrtletní písemná práce z matematiky pro 9. ročník - příprava. Měření rychlosti - Fyzika - Základní škola Velké. Pracovní list je určen k samostatné práci žáků. Materiál obsahuje kontrolní řešení. Použité zdroje: Obrázky jsou dostupné z galerie programu MS Office Word 2010. Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří. Matematika pro 7. ročník základní Smíšená čísla převedeme na zlomky. Nejdříve vypočítáme výraz v závorce Značkami jsou na ní vyznačená vybraná čísla - většinou celá čísla. Popsány jsou většinou jen některé značky, jinak by se popisky překrývaly a bylo by to nepřehledné. Zbylá čísla si dopočítáme. Tradičně se na číselné ose píší menší čísla vlevo, větší čísla vpravo. Záporná čísla jsou tedy vlevo.

Pracovní list - racionální čísla datum: jméno: 1. Zapiš racionální ísla, která jsou na ose vyznaena tekami ve tvaru desetinného ísla: 2. vypiš záporná smíšená čísla h) převrácená čísla 2. Z následujících ísel vypiš ta, která jsou Na pracovní dny 26. a 27. 10. vyhlásil ministr školství volno, následuje 28. 10. státní svátek a dva dny řádných prázdnin 29. a 30. 10.. Prezenční výuka by se měla plně obnovit od 2. 11. 2020. organizace distanční výuky na 2. stupni - informace zde, ke stažení v pdf zd

Zlomky - Digitální učební materiály RV

Pracovní list do zeměpisu pro žáky 7.B, kteří chyběli 9.10.2020 ve škole (vypracují pomocí učebnice a atlasu) Amerika - základní informace. Úterý: Český jazyk proběhne online výuka Anglický jazyk Skupina paní Buryové: Vypracuj všechna cvičení v pracovním sešitě na stranách 12-13. Matematika proběhne. PLÁN UČIVA PRO 2.STUPEŇ - 2 6. A ČJ - čítanka str 30 - 36 mluvnice: uč. str 20/ ze cv 8 a) b) napsat vždy tři řádky Zopakovat slovní druhy (umět vyjmenovat) M - učebnice str 33 a 34 napsat cv 7/str 33 a cv 1/ str 34 AJ - zapsat si slovíčka lekce 4, naučit se věty se slovesem HAVE PS vypracovat str. 18 PŘ - učebnice st 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem 2. Ortak Sınav Takvimi. Slovní úlohy - trojčlenka. 3. čtvrtletní písemná práce z matematiky pro 9. ročník - příprav smíšená čísla porovnávání zlomků. Říjen začínáme se zlomky - převody jednotek, krácení a rozšiřování procvičuj si počítání s celými čísly - pracovní list zvládáme celá čísla násobit a dělit - pracovní list procvičuj si sčítání a odčítání celých čísel - pracovní list1. Pracovní sešit slouží k procvičování učiva v hodinách čtení a psaní ve třídě a také k domácí přípravě. Závislosti Přirozená čísla a nula Římské číslice Opakování a procvičování Zlomky Výpočet zlomku z čísla Smíšená čísla Desetinné zlomky Nestandartní úlohy Desetinná čísla Porovnávání.

Pracovní listy pro nečtenáře Inkluzivní škol

Smíšená čísla, převody desetinné číslo zlomek, porovnávání zlomků učebnice str 19 - 31 V pondělí: ­ on-line výuka Teams v 7:45 h z organizačních důvodů v tomto týdnu nebude ­ v TeamsZadání najdeš pracovní list na procvičení učiva o smíšených číslech (PL s Smíšená čísla Přepište smíšená čísla tak, aby zlomky měly stejný jmenovatel: 5 1/5 - 2 2/3; Úloha 4 Úloha se zlomky: V bazénu je 8 drah, ale jednu čtvrtinu z nich mají potápěči. Jedna polovina zbylých drah je pro kondiční plavání. Ostatní dráhy jsou pro hry a skoky. V kolika drahách mohou lidé skákat do vody

Vážení žáci, v tomto týdnu si vysvětlíme, co je to pravý a nepravý zlomek a co jsou to smíšená čísla. teorii si nastudujte z učebnice strana 30 a zde: https://1url.cz/FzUzA Dále vypracujte do sešitu příklady 12. - 15. z učebnice ze strany 30, a procvičte si pochopení látky zde: https://1url.cz/GzUz6 Nové materiály Zlomky, desetinná čísla, smíšená čísla. do školního sešitu si napiš nadpis Desetinné zlomky a opiš si rámeček ze str. 24 v učebnici; učebnice - str. 23/cv. 3; 2020 - pracovní list nalepený v domácím sešitě (výšky trojúhelníku) 29. 9. 2020 - pracovní list nalepený v domácím sešitě (těžnice a střední. Desetinné číslo je způsob zápisu čísla pomocí celé části a desetinné části, která je oddělená desetinnou čárkou.Například v zápisu 154,28 je 154 celou částí a 28 desetinnou částí. Na prvním místě za desetinou čárkou jsou desetiny, na druhém setiny, na třetím tisíciny Pracovní list k procvičování zápisu zlomku jako smíšeného čísla, převodu smíšeného čísla na zlomek, krácení a rozšiřování zlomků Jméno: pracovní list 7.ročník Matematika Datum: Porovnávání zlomků s různým jmenovatelem, smíšená čísla, převrácený zlomek. 1) Z papíru vystříhej 8 obdélníkových lístků a na ně zapiš následující zlomky (1 lístek = 1 zlomek) pět šestin jedenáct osmin sedm čtvrtin třináct dvanáctin dvě třetiny čtyři.

ZŠ Pardubice - Studánka Digitální Učební Materiál

Smíšená čísla Učebnice str. 81 cv. 6 - 1 příklad Učebnice str. 83 cv. 9 - 1 příklad Učebnice str. 85 cv. 2 Učebnice str. 86 cv. 1 - 1 příklad Složené zlomky Učebnice str. 89 cv. 3 - 1 příklad Fyzika 1.6 Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu tělesa Přečíst si text v učebnici na stranách 26. - 27 Pracovní list obsahuje úpravu zlomku na základní tvar, převod smíšeného čísla na zlomek, porovnávání zlomků, úpravu složeného zlomku a početní operace se zlomky. Smíšená čísla zapiš zlomkem: 3 2 7 = 23 7 - 12 1 2 = - 25 2 . 1 10 11 = 21 11 - 5 7 12 = - 67 12 . 100 9 50 = 5 009 50 Vyjádření zlomku pomoci obrazce - pracovní list (1. ročník) Word: Martina Straková: 02: Zlomky - základní vlastnosti, smíšené číslo (1. ročník) PowerPoint: Martina Straková: 03: Smíšená čísla a zlomky (převody) (1. ročník) EasiTeach: Martina Straková: 04: Zlomek - procvičování znalostí - pracovní list (1. Učebnice str. 20 - 24, atlas, pracovní list (Bakaláři - dokumenty učitelů - Bazger Peter - tvoje třída) Zpracuj úkoly v pracovním listě č. 2, založ ho do sešitu. Pracovní listy si zakládej do sešitu, v online výuce budeme i zkoušet. fyzika. L. Hrabák. Druhy pohybů. Pracovní list najdeš v Bakalářích Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo matematiky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází výukové materiály určené k procvičování učiva matematiky ze 7. ročníku

Zobrazení krychle a kvádru - pracovní list: Poměr a trojčlenka: Graf přímé úměrnosti: Procenta - úvod: Procento a jeho znázornění Převody - zlomky, desetinná čísla, smíšená čísla: Násobení zlomků. Dokončete, co jste nestihli, vraťte se k tomu, kde jste váhali nebo si nebyli jistí. Poznamenejte si, co si myslíte, že bude potřeba v září projít, k čemu se vrátit. Pečlivě si schovejte sešit alespoň do toho září, abyste se mohli alespoň na začátku do sešitu podívat Opakování Zlomky, desetinná a smíšená čísla - učebnice str. 28/7, 8, 10. Mezilidská komunikace - vyplň pracovní list (viz odkaz níže) a vlep ho do sešitu, nebo úkoly do sešitu přepiš. Mezilidská komunikace - pracovní list. Na e-mail: reditelka@zszdounky.cz pošli 19. 10 Matematika - 7. ročník - pracovní list č. 6. Tentokrát dokončíme téma výpočtů s racionálními čísly. Vypracujte si, prosím, tato cvičení z učebnice: 84/4 - desetinná nebo smíšená čísla převeďte na zlomky, dále řešte jako podíl dvou zlomků Krácení zlomků se v praxi velice často využívá, protože krácením se zlomek značně zjednodušuje a lépe se s ním pracuje. Pokud bychom měli zlomek 12/18, letmým pohledem zjistíme, že obě čísla jsou sudá, tudíž dělitelná dvojkou. Samozřejmě bychom mohli zlomek zkrátit dvojkou, ale již druhým pohledem lze zjistit.

Aktualit

Pracovní list F6-02 Písemka, Převod jednotek délky a obsahu, 6. třída Pracovní list vytiskněte a vyplňte ručně, ne na počítači.Toto platí i pro všechny předchozí pracovní listy z fyziky. Pracovní list podepište doprava nahoru - jméno, třída, datum Matematika Prima -učivo na období od 11. 3. do 20. 3. 2020 Pracovní list si vytiskněte a vypracujte (pokud nemáte možnost tisku, řešení jednotlivých příkladů vypracujte na samostatný papír formátu A4). Vyplněné pracovní listy mi v případě, že bude výuka, odevzdáte v pondělí 23.3

Smíšená čísla - sčítání a odčítání - Školáci

Smíšená čísla lze převést na zlomek následujícím způsobem: • nekonečný periodický desetinný rozvoj s vyznačenou periodou: Číslice nebo skupina číslic označená nadtržením představuje periodu, která se pravidelně do nekonečna opakuje Příklad bude vytisknut jak byl zobrazen před stiskem tlačítka TISKNOUT.Řešení a výsledky budou vytisknuty, pokud byly zobrazeny, nezobrazené řešení a výsledky se tisknout nebudou

Aplikace Kategorie aplikace Od data Do data Plánovaná nedostupnost Subjekt Komentář ; EMCS klient pro deklaranty, Web klient NWK II, Web klient e-dovoz, GMS - evidence jistot, EMCS klient, Aplikace pro NCTS a e-vývoz., Aplikace pro e-dovoz Zlomky-pracovní list s vysvětlením zlomky-pracovní list.pdf (303.21 kB) Zlomky-sčítání a odčítání sčítání a odčítání zlomků (1).pdf (222.82 kB) Zlomky-procvičování (1).pdf (451.75 kB

komplexní čísla - komtrolní práce - Matematika - Střední

Smíšená čísla Zapamatuj si: Smíšená čísla jsou čísla, která jsou zapsaná pomocí přirozeného čísla a zlomku menšího než 1. Převedení smíšeného čísla na zlomek: 1. Způsob 2. Způsob 2.Vypočítejte v pracovním sešitě cvičení 1/66 a 2/6 pracovní list č. 8 - prosím tisk online hotové pracovní listy si založte, budete je odevzdávat příští týden. Zde ke stažení - ČJ pracovní list č. 8. opakování - smíšená čísla, učebnice str. 20/tabulky učebnice str. 20/4, 5 online . https:. Smíšená čísla jsou čísla, která jsou zapsaná pomocí přirozeného čísla a zlomku menšího než 1. Převedení smíšeného čísla na zlomek: 1. Způsob 2. Způsob 2.Vypočítejte v pracovním sešitě cvičení 1/66 a 2/67 Středa 25. 11. Online hodina 1. Zkontrolujeme si cvičení v pracovním sešitě 2 Pracovní list slouží k procvičování dělení dvou nebo více zlomků. Žáci dále procvičují dělení součtu nebo rozdílu zlomků. Procvičují přednost početních operací. Klíčová slova. Zlomek, čitatel, jmenovatel, krácení zlomků, násobení zlomků, dělení zlomků. Autor. Radomír Dědek. Datu

Cíl: Zlomky - Smíšená čísla, porovnávání zlomků. Milí žáci, dnes se sejdeme v 08:00h na online hodině. Budeš potřebovat školní sešit, růžový pracovní sešit - zlomky a penál. Pátek 23. 10. 2020. Cíl: Zaokrouhlování, převody jednotek a slovní úloh Smíšená čísla - sčítání a odčítání. Test pro žáky 7. ročníku obsahuje početní operace (sčítání a odčítání) se smíšenými čísly. Je vypracován pro dvě alternativy s řešením a návrhem hodnocení. Kamila Mužíková, publikováno 21.1.2010 10:36, zhlédnuto 6574×, 1 komentář, hodnocení Desetinná čísla-digitální učební materiály; Desetinná čísla - sčítání, odčítání; Převody jednotek; Celá čísla; Osová souměrnost; Konstrukce trojúhelníku - sss; Zlomky - základní pojmy; Rozšiřování a krácení zlomků; Porovnávání zlomků; Smíšená čísla; Sčítání zlomků se stejnými jmenovatel Pracovní list - 2 1) Pravopis - vyplnit Příprava na test (rozšiřování a krácení zlomků, převádění nepravých zlomků na smíšená čísla a naopak). Označit úkol za splněný Zapsal/a: Bulvová. Každé složené číslo můžeme rozložit na součin prvočísel Např.: 48 = 2 * 24 = 2 * 2 * 12 = 2 * 2 * 2 * 6 = 2 * 2 * 2 * 2 * 3 Existují dva způsoby rozkladu čísla na součin prvočísel 1/ metoda stromečku: 1/ metoda vidličky: Procvičování : Rozklady 1 Rozklady 2 Prvočíselný rozklad -..

Seznam cvičen

Seznam dílů / kapitol / hodin. Matematika ZŠ » . aktualizováno: 1. 10. 2020 12:51. 1: Jak se budeme učit a proč; 2: Počítání známek; 3: Vstupní písemka. Pracovní list č. 2 - Dítě má za úkol spočítat věci v rámečcích a spojit Pracovní list č. 4 - Grafomotorický úkol spojený s poznáváním číslic. Dítě má spojit čísla v rámečcích tak, jak jdou za sebou. Pracovní list č. 5 - Nácvik.. Chceš skloubit rodinný a pracovní život Desetinná čísla a desetinné zlomky. Pracovní list pro žáky 6. ročníku. Poznávání desetinných čísel, zápis desetinných čísel desetinným zlomkem a naopak. Tvoření slovních úloh. Kamila Mužíková, publikováno 14.6.2008 14:48, zhlédnuto 15305×, 1 komentář, hodnocení: , licence Creative Common

Pracovní sešit - s. 32/1, 2, 3 K procvičování využij KDYKOLIV pracovní list, který jsi dostal/a v poslední den školy. (Kdo nemá, nalezne ho zde v přílohách.) SKN. Zadání práce z SKN najdete v přiloženém souboru. AJ AJ1. V tomto týdnu si zopakujete učivo z Unit 4 Druh materiálu: prezentace + pracovní list Klíčová slova: kyselina, kation, anion, podvojná sůl, smíšená sůl, krystalosolvát, krystalohydrát, adiční sloučenina Anotace: prezentace s výkladem a aktivitou pro procvičen Projekt: Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0023, ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice Pracovní list: eMa602 Desetinná čísla - zápis, znázornění na číselné os

Smíšená pracovní skupina; Odborné problematiky . Změny kombinované nomenklatury platné od 1. 1. 2020 (pracovní pomůcka) 255 KB OPNK1776-19. 30.11. a 1.12.2020 Zlomky a přirozená čísla: 25.-30.11.2020 Sčítání zlomků: 24.11.2020 Smíšená čísla: 23.11.2020 Porovnávání zlomk Pracovní listy Dělitelnost přirozených čísel - znaky dělitelnosti Dělitelnost přirozených čísel - prvočísla Dělitelnost přirozených čísel - společný násobek, dělitel Desetinná čísla-digitální učební materiál V dalším svazku Desetiminutovek najdete 88 minitestů v logickém a přehledném pořadí. Rozšiřování, krácení, porovnávání zlomků, počítání se zlomky se stejným i rozdílným jmenovatelem, slovní úlohy a mnoho dalšího, to vše ve třech různých obtížnostech Základní škola Humpolec, Hálkova 591, 396 01 Humpolec. Zástupce ředitele pro 1. stupeň Mgr. Jana Maršíková telefon: +420 565 536 52

zpracuj pracovní list Zeměpis Střední Evropa - prezentace byly zaslány, zpracovat pracovní listy - všechny státy střední Evropy (do 10. 4.) Matematika Smíšená čísla - uč. s. 28/ zelená tabulka, cv. 12- 14, s. 29/15 - 19, s. 30/23,24, 26 Výpočet zlomku z celku - uč. s. 30 - 31/ zelené tabulky, cv.1,2, s. 32/3, Matematika 4 (2. díl) - Milan Hejný, Darina Jirotková, Jana Slezáková-Kratochvílová . Obsah: Práce s daty Zlomky Souřadnice, vztahy, závislosti Velká čísla, odhady Geometrie vlastníma rukama Dělitelnost Kombinatorika a statistika Celá čísla II Rovnice III Geometrické konstrukce práce s daty, statistika, výška, rozpětí paží Zdůvodňování Opakování 7.ZŠ Př-Květ pracovní list.docx. 7.ZŠ Př-Květ.docx Mgr. Soňa Šišková zadává 5.4. 7.ZŠ AJ-4.docx Mgr. Evelína Norová zadává 7.4. 7.ZŠ Na školních webových stránkách v záložce Škola online HNED PRVNÍ odkaz: www.onlinecviceni.cz Cesta: - 2. stupeň Matematika - pro 7. ročník - 06 geometrie - 03 trojúhelník-obvo UcebniceMapy.cz Komořany 110 683 01 Komořany u Vyškova. IČO: 61395307 DIČ: CZ720704477 Základní škola / O naší škole / EU Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - šablony II/2, IV/2 a VI/2. EU Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - šablony II/2, IV/2 a VI/2. ZŠ zpracovala DUMy v rámci šablon II/2, IV/2 a VI/2

 • Velký javor.
 • Pilot požadavky.
 • Šárka konečná liberec.
 • Joaquin phoenix film johnny cash.
 • Avionaut test.
 • Ethylbenzen.
 • Znaky downovho syndromu na ultrazvuku.
 • Postel 160x70 bazar.
 • Adjustace knih.
 • Kurz zvířata.
 • Vibranium.
 • Obtékání těles příklady.
 • Ektor instantní č * * * * písničky.
 • Bolest v tříslech uzliny.
 • Dámské boty dc.
 • Karneval v benátkách letecky.
 • Vychytávky do malé kuchyně.
 • Základy mikroskopie.
 • Valtice náměstí.
 • Nečitelná sd karta.
 • Copy centrum palladium.
 • Bobanek aio.
 • Dovolená thajsko zkušenosti.
 • 7 zip portable 64 bit.
 • Pojištění auta na dovolenou allianz.
 • Mesečusec.
 • Mary kay odličovač.
 • Oranzovy majak použití.
 • Kari recepty.
 • Badger tank.
 • Dřezy.
 • Netflix cena 2019.
 • Warmane outland.
 • Zoufalé ženy dělají zoufalé věci premiéra.
 • Duchové existují.
 • Crockpot csc024x recenze.
 • Camille saint säens.
 • Kdy sklízet jablka melodie.
 • Žluté tělísko těhotenství.
 • Záškuby na hrudi.
 • Wiz khalifa on my level.