Home

Kontrastní rentgenové vyšetření

Rentgenové (RTG) vyšetření patří k základním vyšetřovacím metodám. RTG metoda pracuje s tzv. rentgenovým zářením, které má velkou schopnost pronikat hmotou. Na možnost užít rentgenové záření v medicíně upozornil již v roku 1895 Wilhelm Röentgen Rentgenové vyšetření může být provedeno klasicky jako prosté sumační (snímek zachytí v jedné rovině všechny struktury těla, kterými paprsek před dopadem na film prošel) nebo s cílem zdůraznit určitý orgán po podání speciální kontrastní látky (v závislosti na zvoleném vyšetření je tato látka podána do žíly.

Rentgenové vyšetření (RTG) - Ordinace

 1. Popis metody Vylučovací urografie je metoda vyšetření ledvin a močových cest pomocí jodové kontrastní látky. Při vyšetření je rentgenové záření aplikováno po nezbytnou dobu, tak aby byla vytvořena série snímků zachycující celou sledovanou oblast. Před vyšetřením musíte být ošetřujícím lékařem informován, zdali ve vašem případě je toto vyšetření.
 2. Irigografie je kontrastní rentgenové vyšetření tlustého střeva. Rentgenové (RTG) vyšetření patří k základním vyšetřovacím metodám. RTG metoda pracuje s tzv. rentgenovým zářením, které má schopnost pronikat hmotou. Kontrastní rentgenové vyšetření znamená, že se provádí pomocí tzv. kontrastní látky, která.
 3. Artrografie je rentgenové kontrastní vyšetření kloubu. Při artrografii se používá dlouhá, tenká jehla k tomu, aby se kontrastní barvivo přivedlo přímo do kloubu, a pak se udělá řada rentgenových paprsků v různých polohách. Rentgenovými paprsky se získá snímek kloubu uvnitř
 4. Kontrastní látka v zažívacím traktu bude přetrvávat 1-2dny, při bežném stravování její přítomnost není nebezpečná, může však zhoršit kvalitu dalších vašich vyšetření využívajících rentgenové záření (RTG, CT)
 5. Kontrastní vyšetření GIT -polohování Kontrastní vyšetření žaludku LL dx., LL sin., DV a VD projekce -redistribuce kontrastní látky vlivem gravitace Peristaltická aktivita v pyloru je výraznější než v ostatních částech žaludku LL dx.LL si

Rentgenové vyšetření uLékaře

Irigografie je kontrastní rentgenové vyšetření tlustého střeva. Rentgenové (RTG) vyšetření patří k základním vyšetřovacím metodám. RTG metoda pracuje s tzv. rentgenovým zářením, které má schopnost pronikat hmotou. Kontrastní rentgenové vyšetření znamená, že se provádí pomocí tzv. kontrastní látky, která lékaři na výsledných snímcích vyšetřovaný. Kontrastní vyšetření věnčitých cév lze doporučit také na základě anamnézy, projevujících se symptomů nebo na základě výsledků předchozích vyšetření. Mezi symptomy zúžení žil patří bolest na hrudi objevující se při námaze, při uzávěru pak dochází k srdečnímu infarktu Kontrastní látka [upravit | editovat zdroj]. Vyšetření lze snáz provést s použitím kontrastní látky, která umožní dokonalé zobrazení tkání.Látka dokáže měnit velikost absorpce záření v těle, a tím vyvolává v rentgenovém obraze větší rozdíly v transparenci vyšetřované tkáně či orgánu oproti okolí. Může být pozitivní nebo negativní Koronarografie je vyšetření, při kterém se zobrazují koronární (věnčité) tepny, za účelem jejich zhodnocení. Zobrazení se provádí pomocí kontrastní látky a rentgenového záření. Nejčastějším důvodem k vyšetření je podezření na zúžení či uzávěr věnčitých cév

UZ vyšetření Fistulografie vyšetření k zobrazení píštělí kontrastní látkou kdekoli na těle, k posouzení délky, průběhu a komunikace píštěle příprava -žádná, provádí se ambulantně aplikuje se k.l. (Lipiodol) pomocí jehly s kuličkou vyšetření provádí rentgenolog Kontrastní látk Překonejte všechny zdravotní obtíže s Ct vyšetření cév kontrastní látkou a buďte opět fit. Rentgenové vyšetření (RTG) Vím jen,že v chrudimské nemocnici se postupuje takto Děkuji za odpověď

Podstoupila jsem vyšetření na CT, a po podání JKL (jodové kontrastní látky) orálně i nitrožilně se mi objevila alergická reakce. Před vyšetřením jsem užila Pregnisol 2 večer 1 ráno na potlačení případných alegických reakcí na JKL. Vyšetření proběhlo a na jeho konci přišly komplikace Angiografie je speciální rentgenové vyšetření krevních cév. Nejčastějším důvodem pro toto vyšetření je detekce tzv. ischemické choroby srdeční, která vzniká především v důsledku kornatění (aterosklerózy) věnčitých tepen. Provádí se za použití speciálního roztoku - kontrastní látky. To je nutné proto, aby se cévy na rentgenovém snímku zobrazily.

RTG vyšetření močového ústrojí pomocí kontrastní látky

 1. Rentgen je zařízení na vyšetřování, případně i terapii pomocí rentgenového záření.Užívá se hlavně v lékařství (skiagrafie, radiologie), ve fyzice, v krystalografii, v průmyslu a v bezpečnostních zařízeních.Název podle objevitele záření Wilhelma C. Röntgen
 2. Kontrastní látka slouží ke zvýšení kontrastu mezi různými tkáněmi, odlišení anatomických struktur, zobrazení a zvýraznění patologie a k funkčnímu zobrazení (dynamické studie). Kontrastní látky se v zásadě rozlišují: podle fyzikálního principu zobrazovací metody: rentgenové záření (skiagrafie, skiaskopie, CT, angiografie)
 3. ulosti po podání jodové kontrastní látky. CT přístroj využívá rentgenové záření k pořízení snímků
 4. Kontrastní látky při vyšetření cév Taťána Janíková Kontrastní látky mají různé chemické složení a skupenství. Zvyšují nebo snižují absorpci rentgenového záření. Dělíme je na negativní a pozitivní. Mezi negativní patří kyslík, oxid uhličitý a vzduch, mezi pozitivní síran barnatý, sloučeniny jódu a nově používané gadolinium při vyšetření NMR
 5. Alternativní vyšetření Irrigografie 1. Je v současnosti málo prováděná metoda, kterou nahradila CT kolonografie. Irrigografie se většinou provádí tehdy, když není-li možné provést kolonoskopii a dostupnost CT kolonografie je obtížná. Jedná se o rentgenové vyšetření břicha po naplnění střev kontrastní látkou a.
 6. Rentgenové neboli skiagrafické vyšetření je nejstarší zobrazovací metodou v medicíně. Spektrum elektromagnetického vlnění o vlnové délce kratší než UV záření - rentgenové paprsky - objevil v roce 1895 Wilhelm Conrad Röntgen. Rentgenové záření je pro svou schopnost pronikat hmotou uvnitř těla dodnes jednou z nejdostupnějších používaných metod

Irigografie - Ordinace

 1. Ještě přesnější je rentgenové vyšetření počítačovou tomografií s podáním kontrastní látky do žíly pacienta. U tohoto vyšetření již ale musíme počítat s radiační zátěží pacienta. Existují i další vyšetřovací metody - jako je vyšetření magnetickou rezonancí, PET scan, jaterní biopsie
 2. imálně 3 hodiny, nejlépe však 6 hodin před vyšetřením
 3. Rentgenové záření (starším názvem záření X či paprsky X) je forma elektromagnetického záření o vlnových délkách 10 nanometrů až 1 pikometr.Využívá se při lékařských vyšetřeních a v krystalografii.Jedná se o formu ionizujícího záření a jako takové může být nebezpečné
 4. HyCoSy (z anglického Hysterosalpingo Contrast Sonography) je vyšetření průchodnosti vejcovodů ultrazvukem za využití kontrastní látky. Oproti hysterosalpingografii (rentgenové vyšetření) má tu výhodu, že pacientka není během vyšetření vystavena radiaci
 5. Baryová kontrastní látka - síran barnatý se používá při vyšetření trávicí trubice, ale to pouze v případě, že není žádné podezření na perforaci trávicí trubice. Síran barnatý je ve vodě rozpustný. Jodová kontrastní látka - základem jodových kontrastních látek je benzenové jádro, na které jsou navázán
 6. Kontrastní látka je pomocná látka používaná při rentgenovém vyšetření, popř. i při vyšetření ultrasonografickém nebo při magnetické rezonanci. Kontrastní látka více zachycuje rentgenové paprsky nebo jinak odráží ultrazvuk a umožňuje tak zobrazení orgánů, které by jinak nebylo možno zobrazit. Kontrastní látka se může aplikovat přímo do tělesné dutiny..
 7. Vyšetření s kontrastní látkou: (např. rentgenové vyšetření žaludku či střeva). Nitrožilní aplikace jodové kontrastní látky může mít nežádoucí účinky: návaly horka, pocení, nevolnost, zarudnutí, svědění, vyrážka a ve zcela výjimečných případech se může objevit i těžká alergická reakce charakteru.

Artrografie - kontrastní vyšetření kloubu - kdy se používá

 1. Vyšší dávka u CT ve srovnání s prostým snímkem je způsobena tím, že v průběhu CT vyšetření rotuje kolem pacienta rentgenka, který vydává rentgenové záření kontinuálně po celou dobu rotace, kdy se posunuje vyšetřovací stůl s pacientem, zatímco při prostém snímku je provedena jedna krátká expozice
 2. RTG vyšetření - rentgenové vyšetření UZ - ultrazvuk CT - počítačová tomografie JKL - jódová kontrastní látka TK - krevní tlak RDG - Radiodiagnostické oddělení RA - radiologický asistent 4. Odpovědnosti a pravomoci Činnosti / Funkce Radiologický asistent Všeobecná sestra Indikující léka
 3. CT - computerová neboli počítačová tomografie kombinuje klasické rentgenové vyšetření s počítačovým zpracováním údajů, Pokud ho posílám na CT hrudníku, břicha a pánve, vysvětlím mu, že budu požadovat vyšetření za pomoci kontrastní látky, a to buď ve formě nápoje, nebo vpíchnutím do žíly
 4. Nevýhody CT vyšetření. rentgenové ionizující záření - proto vyšetření musí být vždy indikované s ohledem na radiační zátěž a diagnostickou výtěžnost; podání kontrastní látky - viz odstavec Vyšetření s kontrastní látkou . Objednání k vyšetření: Pacienty k CT vyšetření by měl objednávat pouze lékař
 5. RENTGENOVÉ A ENDOSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ - podáváme-li kontrastní látku i.v. (vyšetření cévního zásobení) => jodová kontrastní látka ve vodném roztoku => POZOR!!! Časté alergie na jód => riziko anafylaktické reakce => provádí se alergická anamnéza, antialergická příprava, u vyšetření by měl být přítomen.
 6. Vyšetření zjistí průchodnost žil.Další možnost je rentgenové vyšetření (to jsem osobně nevyzkoušel). Je náročnější než předchozí, vyžaduje pobyt v nemocnici. Pomocí rentgenu se sleduje kontrastní látka v žilách, určí se přesná poloha žil ap.Vyšetření cév tepen je něco jiné, ale mou zkušenost
 7. Většina MR vyšetření se provádí bez aplikace kontrastní látky nitrožilně a proto také nevyžadují žádnou speciální přípravu. U části MR vyšetření se však kontrastní látka nitrožilně podává buď v rámci zvoleného protokolu nebo se doplňuje cíleně k upřesnění nálezu

Video: Tenké střevo ve dvojím kontrastu - enteroklýza - Fakultní

Pro podrobné vyšetření stavu kanálů, kalic a pánev se používají rentgenové paprsky ledviny s kontrastní látkou. Jodové látky jsou na obrázku jasně viditelné a umožňují podrobné vyšetření stavu kanálů a nádob Kontrastní látka je během vyšetření aplikována automatickým injektorem - pumpou v určité fázi vyšetření, v odůvodněných případech podává látku přímo lékař. Během vyšetření je nutné, aby se pacient nehýbal (jakýkoliv pohyb znehodnocuje zobrazení), případně dostává pacient mikrofonem pokyny k zadržení. 3. Jak jsem napsal výše, kontrastní látka může poškozovat ledviny. U zdravého člověka to nebývá problém, ale u člověka s již existujícím selháváním ledvin je nutné si CT vyšetření s kontrastem dobře rozmyslet. Výhody. 1. Vyšetření je rychlé. 2. Vyšetření je běžně dostupné v každé větší nemocnici. 3 Délka vyšetření: Samotné vyšetření trvá několik vteřin. Po podání kontrastní látky do cévního řečiště je CT přístrojem v rychlém sledu zaznamenán průtok této látky v požadované lokalizaci, v případě hodnocení tepen prokrvení příslušné hodnocené oblasti. Vyšetřovaná místa

med. kontrastní látka látka vpravená do těla, aby zřetelným stínem na rentgenovém obrazu umožnila vyšetření kontrast med. rentgenové kontrastní vyšetření vyšetření za použití kontrastních láte Nativní vyšetření (tj. vyšetření bez použití kontrastní látky) - je v indikovaných případech možno provést kdykoli, relativní kontraindikací je těhotenství (u těhotných lze provést jen v případě ohrožení života). Centrální rentgenové pracoviště se nachází v budově č.1 (ředitelství) v 1. patře Vyšetření s kontrastní látkou: Obecně je možné použít ultrazvukové a rentgenové vyšetření nebo vyšetření pomocí magnetické rezonance. Důvod a možné alternativy vyšetření sdělí pacientovi indikující lékař při návrhu vyšetření, který pečlivě zvážil jeho potřebnost..

Irigografie - rentgenové kontrastní vyšetření tlustého střeva. Po jeho vyčištění klystýrem se konečníkem podá baryová kontrastní látka. CT vyšetření . Magnetická rezonance aj. Týká se vás některé onemocnění? Vyberte si test a zjistěte, jak jste na tom Testy Nejste v to Vím že tato otázka tu byla již několikrát, ale nenašla jsem konkrétní odpověď k mému dotazu. Dne 14.3. jsem prodělala CT hrudníku s kontrastní látkou (se zástěrou přes dělohu)- ve zprávě psáno (CT angio plicnice. Vyšetření provedeno helikálním skenem, postkontrastně. I.v. aplikováno 100ml k.l. Iomeron 350. Reakce na několik příspěvků: RTG záření se podle mě moc rozptylovat po místnosti nebude, snadno proniká skrze materiály. Při klasickém RTG vyšetření (bez použití radioaktivní kontrastní látky) se tělesná radioaktivita skoro nemění, určitě ne měřitelně Vyšetření na COVID-19. Onemocnění COVID-19 se projevuje zejména náhlými projevy respiračního onemocnění jako je teplota nad 37,3 stupňů C, kašel, poslechový nebo RTG nález oboustranného postižení plicní tkáně, dále poruchami čichu, chuti a zažívacími obtížemi Jedná se o rentgenové vyšetření s podáním kontrastní látky. Očekávaný přínos výkonu a jeho účel: Cílem tohoto vyšetření je stanovení či upřesnění diagnózy. Popis výkonu: K potřebnému zobrazení je nutné podat bariovou nebo jódovou kontrastní látku. RTG žaludku - kontrastní látka je podávána ústy

Kontrastní látky v radiologii Lucie Súkupov

Vylučovací urografie je označení pro rentgenové vyšetření močových cest. Na našem pracovišti ho nenecháváme provádět až tak často a mnohdy ho nahrazujeme jinými zobrazovacími metodami, své opodstatnění nicméně stále má. Princip: Princip spočívá v podání kontrastní látky do žíly. Slovo kontrastní. Menší zákroky mohou být totiž provedené v rámci vyšetření. Jde například o odstranění slizničních výrůstků, zástavu krvácení atd. Pokud není možné provést koloskopii, přistupuje se k jiným diagnostickým metodám - irigografii (rentgenové vyšetření střeva po požití kontrastní látky), flexibilní. INFORMACE O CT VYŠETŘENÍ Milá pacientko, milý paciente, Váš lékař Vám pravděpodobně doporučil vyšetření na CT, a proto čtete tuto brožurku. Pokud však jenom listujete seznamem vyšetření, pak Vám přiblížíme situace, ve kterých může být toto vyšetření vhodné pro stanovení Vaší diagnózy. Jedná se například o úrazy hlavy, hrudníku a břicha

Radiodiagnostika (RDG) | Podřiá nemocnice s

rentgenové vyšetření » Linkos

- Fyzikální vyšetření - poslech, pohmat, poklep - Měření TK. - Měření tepu.- Měření TK v srdci. - Diagnostika ICHS. - Rentgenové vyšetření. - Vyšetření věnčitých tepen pomocí kontrastní látky. - Stehenní tepnou se zavede stend, která roztáhne zúžené místo • Při objednání vyšetření, u kterých je pac. nalačno ( CT, USG břicha) pro diabetiky vždy na to upozorněte - musí být provedeno ráno nebo dopoledne. • Plánujte vyšetření tak, aby jedno nevylučovalo druhé - nejprve prosté snímky a SONO, pak CT a pak vyšetření GIT s kontrastní látko

CT vyšetření hlavy je metoda, která používá rentgenové paprsky pro zobrazování prostorového obrazu konkrétní vyšetřované části.To vše se provádí za pomoci jodové kontrastní látky. Vyšetření je provázeno expozicí ionizujícího záření, mělo by tudíž být vyloučeno těhotenství RENTGENOVÉ A ENDOSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ- jsou to paraklinická vyšetření (k potvrzení diagnózy)- klinické vyšetření je 5 P (pohled, poklep... Blog.cz - Stačí otevřít a budeš v obraze Irrigografie - kontrastní vyšetření tlustého střeva -optimální příprava - kombinace projímavých roztoků a očistných klyzmat např. 1 den ráno a večer pacient vypije 200-300 ml 10 - 20% MgSO4 nebo Fortrans dle návodu, přijímá dostatek tekutin, nejlépe čaj , přírodní šťáv Kontrastní látku pak během vyšetření podává lékař nebo je aplikována automatickým injektorem - pumpou v určité fázi vyšetření. Během vyšetření je nutné, aby se pacient nehýbal (jakýkoliv pohyb znehodnocuje zobrazení), případně dostává pacient mikrofonem pokyny k zadržení dechu, nádechu či výdechu

Rentgen je zařízení na vyšetřování, případně i terapii pomocí rentgenového záření.Užívá se hlavně v lékařství (skiagrafie, radiologie), ve fyzice, v krystalografii, v průmyslu a v bezpečnostních zařízeních.Název podle objevitele záření Wilhelma C. Röntgena Endoskopické vyšetření lze použít k průkazu částečné blokády jícnu pokud takovou blokádu naznačují vaše příznaky nebo rentgenové kontrastní vyšetření. Při endoskopii lze také odebrat vzorky tkáně jícnu pro vyšetření na patologii, což se používá při diagnostice komplikací refluxní choroby jícnu , jako je.

Irigografie uLékaře

Pro stanovení diagnózy je rozhodující kontrastní rentgenové vyšetření. Je možné též provést kolonoskopii ( vyšetření tračníku pomocí speciálního endoskopického přístroje) a biopsii ( odebrání vzorku tkáně k mikroskopickému vyšetření). Léčba je režimová, dietní, medikamentozní a případně i chirurgická Jedná se o rentgenové vyšetření ledvin, močových cest a močového měchýře pomocí kontrastní látky. Ledviny nejsou dobře zobrazitelné na prostém RTG snímku a proto je nutné aplikovat kontrastní látku, která nám na RTG snímku zobrazí ledviny a celý vylučovací systém Rentgenové vyšetření patří k základním vyšetřovacím metodám. Pomocí rentgenového záření je možné hluboko proniknout do lidského těla, bývá prováděno buď klasicky nebo kontrastní látkou. Při klasickém rtg se provádí zobrazení požadovaných oblastí těla a na výsledném snímku jsou tyto oblasti zobrazeny. II. Metody negativně kontrastní, které použí-vají plynů, snižujících absorpci rentgenové-ho záření a v rtg obraze způsobují projasnění (na snímku tmavé). III. Metody dvojího kontrastu, u nichž se sou-časně využije látek obojího typu. Pozitivně kontrastní vyšetření ústrojí močového 1. Vylučovací urografie RENTGENOVÉ VYŠETŘENÍ. Rentgen je nejrozšířenější vyšetření, kterým pravděpodobně nejméně jednou během života projdete. Ionizační záření jsou vlastně vlny o velmi vysoké frekvenci, které procházejí živými tkáněmi. V závislosti na hustotě jednotlivých tkání organizmus část této radiace zadržuje

Koronarografie - Anamneza

Skiagrafie - WikiSkript

prohlédnout vnitřní orgány vašeho těla. Kombinuje rentgenové vyšetření s počítačovým systémem, který informace zpracovává. Pomocí této metody lze vyšetřit veškeré oblasti a orgány těla zpravidla s podáním jodové kontrastní látky nitrožilně. Při vyšetření orgán Vyšetření probíhá na CT přístroji s funkcí redukce dávky rentgenového záření tak, aby vyšetření pro organizmus bylo co nejšetrnější.O případné přípravě k vyšetření a o případné potřebě nitrožilní aplikace kontrastní látky bude vždy klient předem informován Klasické kontrastní rentgenové vyšetření jícnu je často nahrazováno vyšetřením CT. Přesto má kontrastním vyšetření jícnu v některých případech, zvláště pro klinika a z hlediska názornosti v didaktickém využití, nadále velký význam [10] RTG vyšetření plic. Hromadění tekutin v důsledku onemocnění ledvin může způsobit poškození plic, které pomůže odhalit rentgenové vyšetření. Pro zajímavost: Kontrastní vyšetření ledv Co je rentgenové vyšetření (RTG) Rtg vyšetření patří k základním vyšetřovacím metodám. Pracuje s ionizačním zářením, které má schopnost procházet hmotou. Tuto vlastnost objevil v roce 1895 Wilhelm Konrad Roentgen, který dal svůj objev volně k dispozici

Koronarografie (angiografie srdce) - Vitalion

Angiografie je specializované rentgenové vyšetření cév s aplikací RTG kontrastní látky do tepen a žil. Digitální subtrakční angiografie (DSA) spočívá v digitálním zpracování obrazu s možností jeho dalšího počítačového zpracování (3D rekonstrukce, zobrazení podobné CT, navádění katetru ve 3 rozměrném. Postup při vyšetření, kontrastní látka V případě, že se vyšetření obejde bez podání kontrastní látky nitrožilně je postup při vyšetření jednoduchý. Vyšetření je zcela neinvazivní, bez komplikací a samotné trvá maximálně několik minut. Po vyšetření můžete ihned opustit pracoviště i Fakultní nemocnici Mezi nejčastější typy rentgenového vyšetření patří přehled rentgenového vyšetření břišní dutiny a kontrastní rentgenografie. Je třeba poznamenat, že rentgenové záření se nedá odrážet parenchymem vnitřních orgánů a měkkých tkání, takže na obrázcích není úplný obraz mnoha orgánů Snahou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je nabídnout pacientům, jejich příbuzným a dalším návštěvníkům nemocnice informace o našem zdravotnickém zařízení. Usilujeme o to, stát se špičkovou univerzitní nemocnicí s příkladnou péči o pacienty

Ct vyšetření cév kontrastní látkou články a rad

Irigografie je kontrastní rentgenové vyšetření tlustého střeva. Provádí se pomocí tzv. kontrastní látky, která lékaři na výsledných snímcích vyšetřovaný prostor lépe zobrazí. Lékař doporučuje toto vyšetření při podezření na nádorové, zánětlivé nebo jiné onemocnění tlustého střeva Vyšetření levé komory (vlevo ventrikulografie) svírat úhel 30 na pravé šikmé pohledu zepředu. Kontrastní činidlo v množství 40 ml se automaticky nalije při rychlosti 20 ml / s. V průběhu injekce kontrastní látky začnou provádět řadu políčka filmu Počty RTG vyšetření, které jste za poslední rok prodělala, jsou neobvykle vysoké. Tzn. pokud přijdete za lékařem a ten Vás pošle na nějaké rentgenové vyšetření, je třeba se ho zeptat, zda je takové vyšetření opravdu potřeba, obzvláště pokud jste v nedávné době na podobném vyšetření byla Ne. Místo gastroskopického vyšetření je možné provést pouze kontrastní rentgenové vyšetření jícnu, žaludku a dvanáctníku, které však má výrazně menší výtěžnost a tudíž i menší přínos pro pacienta. K léčebné gastroskopii (např. stavění krvácení) je jedinou alternativou chirurgické řešení formou.

MMCI - Kontrastní rentgenová vyšetření - Masaryk Memorial

V rámci vyšetřovacího procesu má k dispozici kompletní laboratorní služby, ultrazvukové vyšetření, rentgenové vyšetřovací metody včetně možnosti využití kontrastní látky a samozřejmostí je využití CT vyšetření (počítačová tomografie). Potřebu speciálních vyšetřovacích metod zajišťuje spolupráce s FN. Rentgenové vyšetření žaludku s bárií pomáhá naplnit všechny záhyby sliznice a umožňuje měřit a hodnotit reliéf a strukturu žaludku. Kromě bária můžete použít plyn. Tato studie je obrazem obrysů žaludku plného kontrastního média, který je promítnut na speciální obrazovku pro další analýzu

Zjišťování sterility u ženCo je divertikulitida? Jaká jsou rizika a léčba tétoKlinický obraz a kazuistiky: Nespecifické střevní zánětyPareze střeva nebo ileuZáklady ošetřovatelských postupů a intervencí | LékařskáNovinky z gastroenterologie-Text cislo 1

Rentgenové záření je elektromagnetické vlnění velmi krátké vlnové délky. Rentgenové záření užívané v rentgenové diagnostice má vlnovou délku asi 10 nm až 1 pm. Rentgenové záření vzniká nárazem elektronů velké kinetické energie na hmotu ve speciální elektronce, v rentgence Skiaskopické vyšetření trávicí trubice je rentgenové vyšetření hltanu, jícnu, žaludku, dvanáctníku, tenkého či tlustého střeva. Provádí se naplněním jednotlivých částí zažívacího traktu kontrastní látkou/látkami (k.l.) Vyšetření obvykle trvá 15-45 minut a po tuto dobu je nezbytné zůstat v klidu, protože pohyb částí těla znehodnocuje vyšetření. Při vyšetření orgánů hrudníku a břicha budete během vyšetření opakovaně vyzváni k zadržení dechu, aby byl jakýkoli nežádoucí pohyb trupu maximálně eliminován Telebrix 30 meglumine je kontrastní látka pro rentgenové vyšetření, která může být aplikována jednou nebo vícekrát během vyšetření. Opakovaná vyšetření je možno provést jako u jiných kontrastních látek, které procházejí ledvinami. 4.3. Kontraindikace Přecitlivělost na léčivou látku nebo ostatní složky. Rentgenové vyšetření Klasické rentgenové vyšetření pracuje na principu elektromagnetického ionizujícího záření. Rentgenové paprsky mohou procházet lidskými tkáněmi a v důsledku svého průchodu vytvářet stíny podobné obrazu struktur v těle (např.: kosti, některé orgány a jejich různé patologické stavy)

 • Vibranium.
 • Blancheporte katalog.
 • Želé s ovocem.
 • Pusan perimeter.
 • Terč na šipky unicorn.
 • Plži stavba těla.
 • Vepřová pečeně na kámen recept.
 • Špatně socializovaný pes.
 • Chameleon song.
 • Ponožky fila.
 • Cena stavby 2018.
 • Subaru impreza wrx sti 2006 bazar.
 • Uniforma ačr vz 95.
 • Rány v topení.
 • Hrací karty praha.
 • Pražský hrad v době románské.
 • Excalibur dabing.
 • Kronika spiderwick film.
 • Zvětšené uzliny u dětí.
 • Konstrukce kosočtverce příklady.
 • Citáty z filmů a knih.
 • Kateřina krejčířová.
 • Toothless smile.
 • Zapečený květák s brambory a nivou.
 • Kněží.
 • K narodeninam.
 • Riga náměstí.
 • Dosah příspěvků na facebooku.
 • Herpesvirus på huden.
 • Plyšový vlk.
 • Kickass film online.
 • Mercedes slr mclaren repka.
 • Porsche cayenne 2010.
 • Mustela nivalis wikipedia.
 • Charwhite recenze.
 • Zánět prsu tvaroh.
 • Mayové zajímavosti.
 • Paintball chyne.
 • Repliky loveckých zbraní.
 • Epitafní hrob.
 • České letectvo 1938.