Home

Plži stavba těla

PLAZI STAVBA TĚLA VY_32_INOVACE_02_2_19_BI2 Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou. PLAZI všichni plazi dýchají plícemi stavba plic se značně liší Mlži jsou měkkýši s výraznou bilaterální symetrií.Jsou přitom obvykle silně laterálně zploštělí. Plášť tvoří obvykle dva laloky, každý vylučuje jednu lasturu.Lastury jsou spojeny zámkem, vazy a silnými svaly.S okolním prostředím je vnitřek lastury spojen pouze třemi otvory, přijímacím, vyvrhovacím a otvorem pro vysouvání svalnaté nohy Tento digitální učební materiál je určen pro šestý ročník a je určen pro interaktivní tabuli. Tento DUM novým inovativním způsobem, díky propojení textové a vizuální stránky prezentace, vykládá učivo plži (úvod a anatomie). Na konci materiálu je interaktivně a inovativně shrnuto předchozí učivo Plži Téma hodiny Plži a jejich zástupci Předmět Přírodopis Ročník/y/ 6. Anotace (radulu), kterou strouhají potravu obr.č. 6 radula pod mikroskopem obr.č. 7 stavba těla obr.č. 8 NEJZNÁMĚJŠÍ PLŽI NA ÚZEMÍ ČR HLEMÝŽĎ ZAHRADNÍ největší plž s ulitou v ČR v křovinách, v zahradách dožívá se až 6 let.

SUCHOZEMŠTÍ PLŽI Hlemýžď zahradní . Pásovka keřová. Plzák lesní (plzák ne slimák!) Slimák. Sladkovodní plži Plovatka bahenní. Okružák ploský. Bahenka živorodá. MOŘŠTÍ PLŽI Ostranka jaderská. rod Zavinute Anatomie měkkýšů se zabývá vnitřní stavbou těla měkkýšů. Tělo se dělí na hlavu, nohu a útrobní vak. Útrobní vak obsahuje orgány a je kryt kožním záhybem tzv. pláštěm, jehož pokožka vylučuje na povrch schránku z uhličitanu vápenatého. U plžů se schránka nazývá ulita stavba těla: hlava - oči (pohárkové nebo komorové), hmatové orgány, chemoreceptory noha - pohybový orgán (kožněsvalový vak); slizové buňky; baktericidní; vodní měkkýši mají statocyst endoparazité bezobratlých mořských živočichů->způsobu tohoto života přizpůsobena stavba těla->povrch-obrněné somatické buňky,uvnitř-buňky rozmnožovací Plži. na těle vytvořena zřetelně hlava, tělo chráněno ulitou, kt. je stočená,někteří ji nemají. Třída: Plži (Gastropoda) • stavba obojetného ústrojí u hlemýždě: • šípový vak: - aragonitový šíp lásky • kopulující jedinci si jej před spářením vzájemně zavádějí do těla Třída: Plži (Gastropoda) • stavba obojetného ústrojí u hlemýždě: • šípový vak: - aragonitový šíp lásky.

Plži. nejpočetnější třída kmene měkkýšů; stavba těla: hlava - párová tykadla (delší - zrak, kratší - hmat) svalnatá noha - v přední části slizová žláza - pohyb; pl. stavba bakterie - cytoplasma, chromozom, membrána, buněčná stěna, bičíky. žijí uvnitř lidského těla, ve vodě, v půdě, v ovzduší, snáší sucha, vysoké i nízké teploty, hluboko v oceánu. nepříznivé prostředí přežijí pomocí cysty (spóry) dělení: zaškrcením mateřské buňky. bakterie - rozkladné (v půdě Zástupce: Škeble rybničná. Stavba těla: 2 lastury spojené vazem. vnitřní strana perleťová. svalnatá noha - pohyb. dýchání - žábry. příjem potravy : přijímací otvo Obr 1: Stavba těla plže. Rozmnožování: gonochoristé (předožábří plži, většina mlžů, hlavonožci) hermafrodité (ostatní plži) výměna samčích pohlavních buněk mezi dvěma jedinci. oplození vnitřní. vývin: přímý. nepřímý - přes larvu: veliger - mořští měkkýši. glochidium - škeble rybničná. Význam Stavba těla Maturitní otázka z biologie. ROZCESTNÍK. Na rozdíl u krabů plži nepotřebují nové schránky. Malým plžům naroste malá schránka, které postupně dorůstají další závity. Plži mají ulitu zavinutou do spirály a plazí se po slizké noze. Mlži mají dvě ploché lastury, které jim kryjí celé tělo

Stavba těla: hlava. noha. útrobní vak. plášť a plášťová dutina. schránka = ulita (u většiny) spirálně stočená (většinou pravotočivá) nepárová. ochranná funkce, ale zpomaluje pohyb. Obr.1: Pravotočivá ulita. Rozmnožování: předožábří plži jsou gonochoristi. nepřímý vývoj - larva veliger (mořští měkkýši. Popsané stavba schránek se může výrazně lišit mezi jednotlivými skupinami měkkýšů. Schránka měkkýšů může být tvořena jedinou ulitou (přílipkovci, plži, kelnatky, hlavonožci), dvěma miskami (mlži) nebo ji tvoří několik vápnitých štítků

Mlži - Wikipedi

 1. STAVBA TĚLA ŽÍŽALY OBECNÉ ČABRADOVÁ, V. a kol. Přírodopis pro 6. ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia. Plzeň: FRAUS, 2003. s. 64. ISBN 80-7238-211-X. §cooó owot cesa sties o . Created Date
 2. Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online
 3. Plži. Introduction Popis Stavba těla Rozměry Dýchací soustava Cévní soustava Nervová soustava Rozmnožovací soustava Taxonomie Galerie Odkazy Reference Související články Externí odkazy {{current.index+1}} of {{items.length}} Date: {{current.info.dateOriginal || 'Unknown'}}.
 4. HLAVONOŽCI obr.č. 1 Zařazení hlavonožců v živočišné říši BEZOBRATLÍ MĚKKÝŠI PLŽI MLŽI HLAVONOŽCI obr.č. 3 obr.č. 2 obr.č. 4 Hlavonožci nejdokonalejší skupina měkkýšů žijí v moři draví (potravou mlži, krabi) tělo bez schránky (zachována jen u loděnky nebo v redukované formě u sépie) loděnka obr.č. 5.
 5. Hlemýžď zahradní - Helix pomatia: Každé malé dítě zná říkanku: Šnečku, šnečku vystrč růžky, dám ti chleba na parůžky... Udělejte mu radost a přečtěte mu něco o tomto obyvateli naší přírody. I vy se můžete dozvědět mnoho zajímavostí o životě hlemýždě zahradního. Když já jsem byla malé dítě, velmi ráda jsem si tyto hlemýždě s ulitou chytala a.
 6. Plži. Žijí na souši, ve vodě i v moři. Stavba těla hlemýždě zahradního: Hlava, svalnatá noha, útrobní vak - ten je ukryt v ulitě. Hlava - 2 páry tykadel, kratší - čich, hmat, delší - oči, jazýček = radul

DUMY.CZ Materiál Měkkýši - Plži, stavba těla

Stavba těla hlemýždě zahradního. Viditelná část těla se skládá z nohy a hlavy. Hlava nese dva páry zatažitelných tykadel, první pár má hmatovou funkci, druhý pár nese oči. Pod tykadly leží ústní otvor, shora částečně zakrytý párem příústních laloků. V ústech jsou umístěny chitinózní čelisti (radula) Stavba těla Tito plži mají pravotočivou ulitu, která dosahuje délky kolem 10-15 cm. Jejich noha může být dlouhá až 25 cm (při natažení). Oblovka má hodně dekorativní ulitu, jsou na ní bílé až světle hnědé proužky, jinak je celá ulita tmavě hnědá. je mi 12365479980 le Plži mají hlavu, nohy a útrobní vak, chráněný u některých druhů spirálovitě stočenou ulitou. Hlavu i nohu, pomocí které se pohybují mohou plži v případě potřeby zatáhnout do ulity a dokonce ji mohou zavřít víčkem. Jsou to velmi draví živočichové, a to už těsně po vylíhnutí, kdy se vzájemně požírají Vnější (typy tykadel, křídlo, složené oko) a vnitřní stavba těla hmyzu. Rozdělení na hymz s proměnou dokonalou a nedokonalou. Na úvod opakování ke stonožkám a mnohonožkám. (práce s internetem) 343 stažení Základní 2. stupe

Měkkýši - plži :: Zeměpis a přírodopis pro Z

MO biologie

STAVBA TĚLA: VÁPENATÁ SCHRÁNKA chrání ÚTROBNÍ VAK S VNITŘNÍMI ORGÁNY. NOHA slouží k pohybu. HLAVA se smyslovými orgány. DĚLENÍ MĚKKÝŠŮ: PLŽI, MLŽI, HLAVONOŽCI. P L Ž I. Hlava s tykadly. Ulita - chybí u slimáků. Dýchání - plicní vak u suchozemských, žábra u vodních. Jazýček radula ke strouhání potravy Třída: Plži typi čtí m ěkkýši se všemi vyvinutými částmi těla (hlava, noha, útrobní vak), na hlav ě mají tykadla mají ulitu , u n ěkterých je zcela zakrn ělá (nap říklad u slimák ů) žijí ve vod ě i na souši Pokryv t ěla pokožka s četnými slizovými žlázami Pohy Třída: Plži Hlemýžď zahradní vlhko, stín uhličitanová schránka z 1 kusu - ulita na zimu - vápenné víčko trvalé sucho - blanka ze slizu Stavba těla: svalnatá noha + část těla - vysunutelné ze schránky hlava - 2 páry zatažitelných tykadel 1. pár - kratší (hmat) 2. pár - delší (zrak) zespoda - ústní. Stavba těla: úkol . Společné znaky živočichů - obojživelníci : 1. ROZMNOŽUJÍ SE : vajíčka různých druhů žab: Samička naklade velké množství vajíček do vody. Vajíčka obojživelníků nejsou chráněna jako třeba u plazů kožovitou nebo u ptáků vápenitou skořápkou. Jsou obalena rosolovitou hmotou, která chrání.

Anatomie šneka - pis

Plži , dříve též břichonožci, jsou třída bezobratlých živočichů z kmene měkkýši Vnitřní stavba těla . Obr. č.5 [5] trávící soustava - ústní dutina s radulou (= jazýček se zoubky), hltan, jícen, žaludek, střevo a řitní otvor. vylučovací soustava - obrvená nálevka, močovod, vylučovací otvor. Zástupci (suchozemští plži Stavba těla . Tito plži mají pravotočivou ulitu, která dosahuje délky kolem 10-15 cm. Jejich noha může být dlouhá až 25 cm (při natažení). Oblovka má hodně dekorativní ulitu, jsou na ní bílé až světle hnědé proužky, jinak je celá ulita tmavě hnědá. Rozmnožování a vývin . Oblovky jsou hermafrodité Plži ze skupiny nahožábrých (Nudibranchia) nemají plášťovou dutinu a druhotné žábry jsou na povrchu těla. Patří mezi nejpestřeji zbarvené mořské živočichy. Jejich výstražné (aposematické) zbarvení naznačuje predátorům, že daný živočich je žahavý a jedovatý

Měkkýši - plži :: Zeměpis a přírodopis pro ZŠ

Vodní dýmky - specializovaný internetový obchod. Vodní dýmky, příslušenství, tabáky a uhlíky. Maloobchod a velkoobchod Přírodopis 6. třída - Základní škola Volyn zná základní zástupce plži, mlži,hlavonožci stavba těla, rozmnožování, význam EnV - ekosystémy bezocasí-zástupci 5/4,10,11,18,24 ocasatí- vybraní zástupci Obratlovci - plazi určí a popíše vybrané druhy plazů stavba těla, rozmnožování, význa suchozemští, sladkovodní, mořští plži, hlemýžď zahradní - stavba těla

Měkkýši - Biomach, výpisky z biologi

stavba těla Deuterostomia Echinodermata Crinoida koruna stvol pinnuly kalich příchytné cirry pinnuly kloub kalich zoo- a nekrofágové, živí se hlavně plži, lastury rozevírají činností ambulakrálních panožek a svaloviny Autapomorfie Oblovka obrovská (Achatina achatina), je plž dorůstající rozměrů 15-20cm. Její původní domovinou jsou tropické deštné lesy střední Afriky. Stavba těla Tito plži mají pravotočivou ulitu, která dosahuje délky kolem 10-15 cm. Jejich noha může být dlouhá až 25 cm (při natažení). Oblovka má hodně dekorativní ulitu, jsou na ní bílé až světle hnědé proužky. ***Sekundární stavba rostlinných orgánů u terestrických pod povrch - plicní vaky - na povrch těla stigma (dýchací otvor) podobné u Pulmonata (plicnatí plži) - vývod pneumostom (původem ze stěny pláště). Přírodopis - obecné: Systém živé přírody: Stavba mikroskopu a zásady mikroskopování: Vzor pro vypracování referát stavba těla: měkké tělo, někdy kryté schránkou . třídy: plži; mlži. hlavonožci Plži. hlavní zástupce : Hlemýžď zahradní. žijí: vlhká místa, vápenatý podklad. tělo kryje: pravotočivá nepárová schránka (= ulita) z uhličitanu vápenatého, v zimě nebo při dlouhodobém suchu se zavíčkovávají stavba těla: hlava.

Diblastika, Triblastika - Uč se online! - Vše co

do sešitu zápis z webu - nadpis MĚKKÝŠI - podnadpis PLŽI; nakreslit obrázek - vnější stavba těla hlemýždě (= nakreslit hlemýždě a k němu popis: hlava, tykadla, ústní ústrojí, svalnatá noha, ulita) inspirace kresb Otázka: Mnohobuněční živočichové Předmět: Biologie Přidal(a): miria Triblastica : prvoústí : ploštěnci, hlísti měkkýši : stavba těla, rozmonžování, systém, způsob života, význam, srovnávání jednotlivých skupin Triblastika : a) ektoderm b) entoderm c) mezoderm - produkuje drobné mezenchymatické buňky Prvoústí ( protostomia ) : Schizocoela - vyplňuje. PLŽI Stavba těla: (hlemýžď zahradní) (namalovat a popsat obrázek č. 7 ze strany 58 v učebnici - malujte jen vnější obrysy hlemýždě bez vnitřních orgánů - popište pouze ulitu, nohu hlavu a tykadla) svalnatá noha - vylučuje sliz, který usnadňuje pohy PLŽI. výskyt: souš, vodní prostředí. stavba těla: hlava - 2 páry tykadel /hmat a čich, oči/ svalnatá noha - vylučuje sliz. útrobní vak s vnitřními orgány. tělo je kryté . ulitou - stavba těla, orgánové soustavy a rozmnožování, výskyt a význam, přehled významných zástupců (zejména původci nemocí). 9. Kmen Mollusca - třída Gastropoda - plži - stavba těla, orgánové soustavy a rozmnožování, výskyt a význam, přehled významných zástupců. 10. Kmen Mollusca - třída Bivalvia - mlž

Kmen: Měkkýši (Mollusca) Milan Dundr - PDF Free Downloa

Stavba těla, základní znaky. Sestává z vyschlého slizu, který tito plži stále produkují. Jeho nejdůležitější složkou je mucin, látka, která bobtná ve vodě. Tělo hlemýždě díky slizu snáze klouže po povrchu, slizem se navíc hlemýžď zbavuje nečistot. Slz obsahuje také dezinfekčně působící látky, které. Stavba těla : a) základní stavba těla - tři zárodečné listy, nepravá tělní dutina pseudocoel, tělo protáhlé, nečlánkované, k oběma koncům zúžené. b) povrch těla - jednovrstevná pokožka, u parazitů vytváří syncytium[1] a produkuje silnou kutikulu (ochrana před účinky trávicích enzymů

Měkkýši Plži Mlži Hlavonožci

Podkmen: KORÝŠI (CRUSTACEA) Název je z lat. crusta = kůra, skořápka. Převážně mořští nebo sladkovodní členovci, jen málo druhů je suchozemských, vyhledávajících vlhké prostředí.Většina proto dýchá žábrami.Končetiny jsou často rozeklané, je jich velký počet a jsou různě modifikované. Obr. Rozeklaná noha buchanky (Obr Patří sem : a) plži b) mlži c) hlavonožci PLŽI Žijí na souši i ve vodním prostředí, mají hlavu a někteří i ulitu. HLEMÝŽĎ ZAHRADNÍ Stavba těla-1. hlava - mají dva páry zatažitelných tykadel -a) kratší-čich a hmat b) delší- zrak na spodní straně je ústní otvor s drsným jazýčkem( radula Plži. hlavní zástupce : Hlemýžď v zimě nebo při dlouhodobém suchu se zavíčkovávají. stavba těla: hlava. noha. útrobní vak. Hlava - 2 páry zatažitelných tykadel (fce: hmat, zrak) Noha - břišní část těla (fce: pohyb) Útrobní vak - obsahuje vnitřní orgány - hřbetní stranu tvoří . plášť. Stavba těla a systém podtřídy Hirudinea Stavba těla a systém podtřídy Oligochaeta. Stavba těla třídy Polychaeta (mnohoštětinatci) Charakteristika třídy Cephalopoda (hlavonožci) Charakteristika a systém třídy Bivalvia (mlži) Charakteristika a systém třídy Gastropoda (plži) Stavba těla zástupců kmene Mollusca (měkkýši

PPT - Mollusca PowerPoint Presentation, free download - IDPPT - Třída: Hlavonožci PowerPoint Presentation, freeMísto pro život - didaktický portál | Světluška

Stavba těla. V útrobním vaku jsou uloženy vnitřní orgány. Je kryt pláštěm, který vylučuje látky, ze kterých se tvoří ulita. Dýchají pomocí plicního vaku. Mají primitivní srdce i ledvin - připravit se na zkoušení: písemně kmen KROUŽKOVCI (žížala obecná - stavba těla, rozmnožování, další zástupci) Zopakovat učivo - PLŽI (hlemýžď zahradní + další zástupci vodních i suchozemských plžů

Plži - ZŠ Máchovka, Děčín - Mgr

Vnitřní stavba těla (obecná): NS - uzlinová TS - jazýček, střevo,slinivka,jaterní žláza,řitní otvor DS - plicní vak VS - primitivní ledviny CS - otevřená, primitivní srdce RS - obojetník (páření - výměna spermií) - vývoj - přímý Zástupci plžů: suchozemští - Hlemýžď zahradní Pásovka keřov Měkkýši Rozdělení: Plži, mlži, hlavonožci 2. Mlži - zástupce: Škleble rybničná Uč. str. 60 - Prostředí výskytu: stojaté, až mírně tekoucí vody. Plži mají hlavu, nohy a útrobní vak, chráněný u některých druhů spirálovitě stočenou ulitou. Hlavu i nohu, pomocí které se pohybují, mohou plži v případě potřeby zatáhnout do ulity a dokonce ji mohou zavřít víčkem. Jsou to velmi draví živočichové, a to už těsně po vylíhnutí, kdy se vzájemně požírají PLŽI. výskyt: souš, vodní prostředí. stavba těla: hlava - 2 páry tykadel /hmat a čich, oči/ svalnatá noha - vylučuje sliz. útrobní vak s vnitřními orgány. tělo je kryté . ulitou. nebo bez ní. rozmnožování: vývin přímý. zástupci: hlemýžď zahradní. páskovka keřová. plzák lesní. slimáček polní. plovatka. Stavba těla. DÝCHÁCÍ SOUSTAVA . Žábry (vodní), plícní vaky (modře)(suchozemští) CÉVNÍ SOUSTAVA . Otevřená. Srdce (červeně) v osrdečníku, 1 komora a 1-2 předsíně. Hemolymfa většinou bezbarvá, krevní barviva hemoglobin (červený) nebo hemocyanin (modrý

Chobotnice odedávna fascinují člověka zvláštním tvarem těla a mocnými rameny. Díky svému vzhledu byly často považované za mořské příšery. Jsou to však bystří a aktivní živočichové, největších a nejinteligentnější ze všech bezobratlých. Mají výborný zrak, velký mozek, rychlé reakce a výbornou paměť Hlemýžď zahradní má kulovitou pravotočivou ulitu z uhličitanu vápenatého širokou 32-50 mm a vysokou 30-50 mm. Tělo je však dlouhé asi 10 cm. Základní stavba těla je stejná jako u ostatních stopkookých plžů stavba těla: buněčná stěna, cytoplazma, jádro, chloroplasty 1. jednobuněčné řasy krásnoočko , pláštěnka (pohybují se pomocí bičíku, krásnoočka mají světločivnou skvrnu Původ, stavba těla a chov Red Line Shrimp. Krevety červenopásé pocházejí z Malilla, jezerního systému na indonéském ostrově Sulawesi, konkrétně z jezera Towuti. Vzácně se nacházejí také v jezeře Mahalona. Osidlují hlavně tvrdé substráty porostlé řasami v hloubce do 3 m

Krokodýli jsou dokonale uzpůsobeni ke svému životu, nejen jako lovci ze zálohy na vrcholu potravního řetězce, ale také tím, že jsou schopni pobývat pod vodní hladinou a číhat na svou kořist. Velmi dobře se pohybují ve vodě, ocas pohání tělo vpřed a končetiny jsou složeny podél těla PLŽI. Životní prostředí: Ochrana těla: Vnější stavba těla - popiš tělo hlemýždě: Vnitřní stavba těla - popiš orgánové soustavy a dopiš k nim podrobnosti Měkkýši • hlavní 3 znaky: 1. svalnatá noha • pohyb • na břišní straně těla • mohutně rozvinuté svalstv Motolice (Trematoda Rudolphi, 1808) jsou třída bezobratlých živočichů, kteří spadají do kmeneploštěnců (Platyhelminthes).Třída Trematoda (motolice) zahrnuje velkou skupinu helmintů, kteří se vyznačují nepřímým vývojem zahrnujícím 1-3 mezihostitele.Jedná se především o endoparazityobratlovců, jen malé množství druhů žije ektoparaziticky

Stavba těla a fyziologie. Lebka plazů je monokondylní - je připojena jedním kloubem k atlasu. Je osifikována do vyššího stupně, než například u obojživelníků. Významný je rozvoj jařmových oblouků a spánkových jam. U krokodýlů došlo k vývoji tvrdého patra. Páteř tvoří osu kostry a hrudní koš je vyvinut. Třída: Plži (Gastropoda) typi čtí m ěkkýši se všemi vyvinutými částmi t ěla, na hlav ě mají tykadla (hmat, n ěkdy i jednoduché o či) mají ulitu , u n ěkterých je však zakrn ělá (nap ř. u slimák ů a nahožábrých plž ů) spodní strana nohy je obrvená (plazivý pohyb Vypadá to sice drsně, ale plži alespoň zahynou hned a netrápí se jako třeba při zasolování či pomalém topení ve vodě. Účinnost: Budete-li v hubení důslední, bude slimáků na zahradě méně. Usmrcená těla plžů však uklízejte, aby nepřilezli ostatní. Nemají totiž problémy s kanibalismem. 5. Chytněte slimáky do past PLŽI. Žijí na souši, ve vodě i v moři. Schránka - ulita. Stavba těla hlemýždě zahradního: Hlava, svalnatá noha, útrobní vak - ten je ukryt v ulitě. Hlava - 2 páry tykadel, kratší - čich, hmat, delší - oči, jazýček = radula. DS - plicní vak. CS - otevřen Plži Mlži Hlavonožci Životní prostředí: souš, sladká voda, slaná voda Stavba těla: hlava, svalnatá noha, útrobní vak, plášťová dutina Schránka: ulita Dýchací soustava: plicní vak (= prokrvená plášťová dutina) Rozmnožování hermafrodité Vývin: přím

- heterocélní - složitá, pevná stavba - ptáci- platycélní - s meziobratlovými ploténkami - savci. Typy obratlů (Knoz 1984) Viz též (URL 24, kde však je hlava směrem vpravo) Typy obratlů . Obratle mohou být různě modifikovány podle toho, v které části těla se nacházejí třída Plži - pár zauzlin v hlavové části, pár hmatových tykadel a 2 páry tykadel s jednoduchýma očima třída Hlavonožci - velká párová zauzlina chráněná chrupavčitým pouzdrem, velké komorové oči ochlupení, stavba těla), výrazné u pták. Plži + mlži ŕ u nás asi 300 druhů ŕ většinou schránka - 3 vrstvy - vnější vrstva organ. l. = konchiolin - střední vrstva - CaCO3.. Tyto skupiny sice nejsou tak známé jako plži, mlži a hlavonožci, některé jejich zástupce jste ale možná už u moře zahlédli. Pravda, drobných červovců, kteří obývají mořské usazeniny.

Stavba rosltinného těla: ne úno 2014 Napsal Mgr. Monika Volemanová 981 Plži, mlži: čt bře 2014 Napsal Mgr. Monika Volemanová 3173 Jehličnany: ne úno 2014 Napsal Mgr. Monika Volemanová 1297 Hlísti: pá úno 2014 Napsal Mgr. Monika Volemanová 146 Charakteristika. bezobratlí živočichové. nemají vnitřní kostru. stavba těla: hlava, noha, útrobní vak. útrobní vak je kryt pláštěm z uhličitanu vápenatého (lastura, ulita vajíčko, které se s výkaly dostne ven z těla hostitele se přemění na larvu = miracidium, která se dostane do mezihostitele (často plži) z mezihostitele - cerkárie (pohyblivé stadium, v mezihostiteli dojde k přeměně), ta se zapouzdří a čeká až je pozřena definitivním hostitele

 • Aboridžinci.
 • Ncv multimetr.
 • Druhy bezpečnosti.
 • Mudr hradecká praha 6.
 • Ea sports ufc 3 pc.
 • Costa coffee cenik.
 • Klára jandová a michal pešek.
 • Sog multitool.
 • Hry s potkanem.
 • The expendables 2010.
 • Čokoládový dort vláčný.
 • Myoglobin snížený.
 • Ženšen čaj příprava.
 • Kompenzační pomůcky pro děti.
 • Volno mezi směnami.
 • Ocelová pěst herci.
 • Toad.
 • Letopisy narnie postavy.
 • Kasiopea brno.
 • Červené fazole zdravý recept.
 • Vyčistit augiášův chlév.
 • Citáty o neštěstí.
 • Pudinkové řezy bez vajec.
 • Grandhotel tatra velké karlovice sleva.
 • Miley cyrus koncerty 2020.
 • Pura vida vyznam.
 • Kašírování anglicky.
 • Amarant příprava.
 • Kde najdu archiv na instagramu.
 • Zvuky kolena.
 • Fotografie mikulov.
 • Neutral wind surf house.
 • Koupaliště litoměřice ceník.
 • Odboj performance.
 • Etno shop praha.
 • Absence sexu v manželství.
 • Hoyt redwrx rx1.
 • Květiny podle ročního období.
 • Apple watch tahák.
 • Jak odebrat ikonu z plochy huawei.
 • Treblinka wiki.