Home

Studijní oddělení zču fdu

studijní oddělení; oznámení studijního oddělení Návrh kandidáta do AS ZČU za volební celek FDU na rok 2015 *.PDF. Rozhodnutí děkana č. 23D/2014. Zastupování děkana proděkanem pro studijní a pedagogické záležitosti *.PDF. evroá unie. evroý fond pro regionální rozvoj studijnÍ oddĚlenÍ Pokud je Vám něco nejasné v záležitostech studia či studijního systému, navštivte Studijní oddělení dané fakulty. Studijní referentky Vám nejenom poradí, ale i pomohou vyřešit jakýkoliv problém týkající se studia na Vaší fakultě V souladu s Dodatkem č. 17 k rozhodnutí rektora č. 24R/2020 (Souhrn dočasných mimořádných opatření) ze dne 23. 10. 2020 jsou omezeny úřední hodiny studijního oddělení Fakulty strojní na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni:. PO a ST 8,00 - 11,00 a 12,30 - 14,30 (Kučerová, Sůvová Telefon: +420 377 631 111: Fax: +420 377 631 112: E-mail: podatelna@zcu.c Petra Sutnerová, tel. 377 632 010, sutnerov@fav.zcu.cz (bakalářské studium - prezenční forma, přijímací řízení a imatrikulace, stipendia) / (Bachelor's degree study programs) Monika Brabencová, tel. 377 632 011, mbrabenc@fav.zcu.cz (magisterské studium, kombinovaná forma studia, vyřazení absolventů a promoce) / (Master's degree study programs

Adresa: Studijní oddělení FF - ZČU Sedláčkova 38 306 14 Plzeň. Úřední hodiny: Pondělí: 8.00-11.00: 13.00-15.00: Středa: 8.00-11.00: 13.00-15.00: Čtvrtek. Odbor Studijní a pedagogická činnost navrhuje koncepci rozvoje vzdělávací činnosti na ZČU včetně dalšího vzdělávání. Odbor má na starosti akreditace studijních programů, provádí řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání i přezkumné řízení uchazečů o studium a studentů Studijní oddělení - Plzeň (studium prezenč ní) Aktuálně. Studijní odd. - pí. Johánková - dovolená 10. - 16. 11. 2020. FEK - Informace k přípravě podkladu pro zadání kvalifikační práce. Úřední hodiny. Portál ZČU . Formuláře ke stažení.

Vedoucí studijního oddělení Bc. Pavla Ludwigová. číslo dveří: SO104 telefon: 377 635 010 e-mail: ludwigo@ff.zcu.cz Zajišťuje: přijímací řízení; Spravované studijní programy a obor Novinky ze ZČU. Více zpráv. Pozvánky. Další pozvánky. Studium na ZČU. Studujte u nás. Vyberte si z nabídky 130 studijních programů naší univerzity ten, o kterém jste snili

Vedoucí studijního oddělení: JUDr. Elena Mrázová (mrazovaf@fpr.zcu.cz, tel.: +420 37 763 7685); Studijní referentky: Pavla Červená (cervena@fpr.zcu.cz, tel. Vážení studenti, z preventivních důvodů kontaktujte studijní oddělení pouze vaším studentským univerzitním mailem.. Hana Horváthová - horvathovah@fzp.czu.cz - tel. 224 383 752 Milena Ventová - ventova@fzp.czu.cz - tel. 224 383 855 Radka Glosová - glosovar@fzp.czu.cz - tel. 224 384 883 Děkujeme za pochopení a vstřícnost Fakulta ekonomická ZČU Elektronická přihláška Fakulta ekonomická ZČU Uchazeč . Student . Zaměstnanec. EN | CZ. Studijní oddělení - Plzeň (studium prezenč ní) Aktuálně. 13.07.2020 : FEK - Informace k přípravě podkladu pro zadání kvalifikační práce. Dopravní fakulta Jana Pernera Ing. Andrea Hemžská, Ph.D. - bakalářské studium - prezenční forma telefon 466 036 096 e-mail andrea.hemzska@upce.cz Jana Novotná, DiS. - navazující magisterské studium - prezenční forma studenti se specifickými vzdělávacími potřebami telefon 466 036 097 e-mail jana.novotna@upce.cz Barbora Pašková - kombinované studium, studium v zahranič Podrobné informace o podmínkách studia na FDU, ale například i o rozmístění a přístupnosti jednotlivých učeben a ateliérů, sdělí znevýhodněným uchazečům a studentům ZČU pracovnice studijního oddělení FDU. Studijní oddělení je umístěno ve 2. nadzemním podlaží

v zapsaných předmětech provádí studijní oddělení fakulty. Za skladbu zapsaných předmětů odpovídá student. lánek 16 (1) Probíhá-li před zápisem do prvního nebo dalšího roku studia předběžný zápis (čl. 19), je student povinen při zápisu předmětů dodržet svůj osobní studijní plán zvolený předběžným zápisem Infocentrum studijního oddělení Infocentrum se nachází v přízemí Provozně ekonomické fakulty (dveře číslo E110). Nabízí studijní poradenství a lze zde vyřizovat některé základní úkony ohledně studia (například odevzdání dokumentů, potvrzení o studiu apod.). Telefonní číslo do Infocentra: +420 22438 434 Pro přihlášení k portálu klikněte na tlačítko v přihlašovacím portletu. budete přesměrováni na standardní přihlašovací stránku ZČU WebAuth, kde použijte svoje ORION uživatelské jméno a heslo Webové stránky Ekonomické fakulty Západočeské univerzity. #StudujFEK Chceme, aby naši studenti byli špičkovými odborníky ve svých oborech. Snažíme se jít s dobou a studijní programy přizpůsobovat aktuálním trendům Studijní oddělení funguje až do odvolání on-line. Kontaktovat svoji studijní referentku můžete e-mailem nebo v pracovní době telefonicky. V nezbytně nutných případech, po předchozí domluvě se svojí studijní referentkou, můžete na studijní oddělení přijít osobně v úředních hodinách: Úterý: 10 - 12 hod

ZČU O fakultě Studium Výzkum a vývoj Spolupráce s praxí Mobility Kontakty Fakulta strojní > Pro studenty > Studijní oddělení > Men Studijní oddělení - Plzeň (doktorské studium) P-6208 Ekonomika a management ve studijním oboru 6208V007 Ekonomika a management pro akademický rok 2020/2021 na FEK ZČU - elektronická přihláška otevřena od 1.12.2019 do 31.3.2020. PDF Veškeré informace o studiu na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze vám podá studijní oddělení. Dotazy adresujte příslušné referentce dle programu, nebo oboru. Úřední hodiny studijního oddělení. Voženílková Jitka, Ing Studijní oddělení Masarykova třída 343/37 746 01 Opava +420 553 684 111. studium (at) fpf.slu.cz. Úřední hodiny: Dovoluji si informovat, že úřední hodiny studijního oddělení fakulty jsou do odvolání zrušeny. V případě potřeby prosím kontaktujte a další postup dohodněte s příslušnou referentkou studijního oddělení. Studijní oddělení nevypisuje termíny státních zkoušek ani obhajob a studijní referentky nemají k jejich editaci přístup. Veškeré dotazy týkající se termínů státních zkoušek adresujte přímo sekretářce katedry, která danou státní zkoušku vypisuje

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara - hom

 1. - tuto změnu nahlásit na studijní oddělení - zaplatil manipulační poplatek 100 Kč na účet ZČU. - podat | žádost o JIS s upravenými osobními údaji Za změnu údaje uživatele je považována: změna jména, příjmení, změna titulu. Snadnější život s JIS karto
 2. isterstev sdělovat.
 3. Studijní referentka pro doktorské studium FEL, referentka pro výzkum a projekty Jana Lepičová Studijní referentka pro navazující magisterské studium (obory KE, TE, AE, AEk), bakalářské studium - obor AELk a bakalářské studium (obory KOE, TEK, AEL) - kromě 1. roč. bc. studi
 4. Pro neodkladné případy bude studijní oddělení otevřeno v pondělí a ve středu od 9.00 do 12.00 (po domluvě je možné přijít i v čase mezi 12.00 a 14.00), kdy zde však bude přítomna pouze jedna referentka konající službu

Věříme, že i v letošním roce se naše letní školy setkají s výraznou odezvou na straně potenciálních uchazečů a že počet přihlášek bude vyšší než v minulých letech, říká prorektor ZČU pro studijní záležitosti Ladislav Čepička a dodává, že součástí každé univerzity je interakce s jejím okolím, a to včetně vzdělávací činnosti ŘÍjna 2020 je studijnÍ oddĚlenÍ otevŘeno od 8:00 do 11:00 hodin. Pražská vila Kurta Gebauera - pohádkové místo plné soch a obrazů - Novinky.cz novinky.cz Už zahrada - jakoby pohádkově očarovaná - vypovídá o tvorbě sochaře a malíře Kurta Gebauera, který v pražské vile se svou ženou obývá jeden z bytů.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ - studentskeotazniky

 1. Nezapomeňte, že studijní oddělení stále najdete v Jungmanově ulici ve 4. patře! Studijní oddělení můžete také kontaktovat e-mailem.Studenti používají pro komunikaci email své studijní referentky (viz studijní oddělení/zaměstnanci), všeobecné dotazy ke studiu od uchazečů či veřejnosti pak směřujte na.
 2. Z důvodu rekonstrukce budovy na adrese Veleslavínova 42 jsou děkanát, studijní oddělení, CŽV a PC od pondělí 25. listopadu 2019 umísněny na adrese Jungmannova 1/153 (4. patro). Tento stav potrvá do června 2020
 3. Zdravíme celou ZČU z krásného portugalského města Porta, kam jsme vyrazily se spolužačkou Bárou na půlroční studijní pobyt v rámci programu Erasmus+. Jsme tady ze všeho úplně nadšené a jsme rády, že jsme si vybraly zrovna Porto pro naši studijní zkušenost v cizině

Fakulta strojní - Studijní oddělení

 1. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA NA FAKULTĚ V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 Plzeň, září ) DĚKANÁT FAKULTY STROJNÍ (DFST) Sídlo DFST : Univerzitní 22 Plzeň - Bory Adresa pr
 2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Praha 1, 118 12. K rukám Ing. Roberta Plagy, Ph.D. 20. srpna 202
 3. PEF MENDELU (zájemci o Bc. i nMgr. studium se zahájením od února 2018) www.pef.mendelu.cz, FDU ZČU www.fdu.zcu.cz. Studijní oddělení ICV MENDELU Zemědělská 5 613 00 Brno Telefon.
 4. Studijní oddělení. Uznávání zahraničního vzdělání Studenti skla na FDU UJEP v Ústí nad Labem připravili virtuální panoramatickou výstavu inspirovanou slavným architektem. Zdroj: www.czechdesign.cz. Pokračovat na článek ; 09 / 09 / 2020. Projekty EPC ušetří desítky milionů za energie a pomohou zlepšit ovzduší v.
 5. Praha 6, Thákurova 9. Fakulta dopravní. Dny otevřených dveří. Kontakty na studijní oddělení fakult Dny otevřených dveří pro zájemce o studium v akademickém roce 2021/2022 plánujeme na prosinec 2020 a leden 2021. O konkrétních termínech budeme brzy informovat. Kde

Kontakty - zcu.c

Jana Bruthansová, PhD., Paleontologické oddělení Národního muzea, Horní Počernice Výsledky naší roční spolupráce jsou k přečtení zde . Chci Vám poděkovat, že jsem se mohla o psaní lecčemu naučit, rovněž tak děkuji za cenné rady a doporučení, která určitě v budoucnu využiji Všichni studenti Fakulty ekonomické ZČU, kteří vyjeli na studijní nebo pracovní stáž do zahraničí se shodují, že byl pro ně pobyt v zahraničí velmi přínosný po všech stránkách 28. dubna se uskutečnila vernisáž výstavy před Studijní a vědeckou knihovnou v Plzni ve Smetanových sadech. Kanadská sochařka českého původu představila devět bronzových soch v životní velikosti. Sochy byly umístěny v Solní ulici u hlavní pošty, v Riegrově ulici a jinde Nový studijní obor na FAV ZČU v Plzni ng. Jan Pospíšil, Ph.D. Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni Konference T & Management 19. února 2009, Praha 19. února 200

Studijní Oddělení - zcu

Bakalářská práce 2015 - FDU ZČU. By Tereza Šobrová - photographer · Updated about 4 years ago ; Práce v České republice - naše stránky jsou věnovány hledání zaměstnání a volných pracovních míst v České Pravidelně aktualizované nabídky práce v České republice pro profesionály v různých.. ČSN ISO 690 Nadace Hollar zve na poslední setkání na výstavě Grafika roku 2018 a Cena Vl. Boudníka v jedinečných prostorách Obecního domu! Dernisáž s možností rezervace děl z výstavy se uskuteční ve středu 27. února v 18 hodin ve výstavě.Uteklo to zase o něco rychleji, proto přijďte využít poslední návštěvní den k nahlédnutí do grafického nebe..

Filozofická fakult

 1. Fakulty, ústavy a pracoviště - zcu
 2. Studijní oddělení - Plzeň (studium prezenč ní
 3. Filozofická fakulta - Studijní referentk
 4. Západočeská univerzita v Plzn
 5. Fakulta právnická - Základní informac
 6. Studijní oddělení - Fakulta životního prostředí ČZU v Praz

Studijní oddělení - Plzeň (studium prezenč ní) - zcu

Pojďte studovat k nám! - zcu

Studijní oddělení Filozofická fakulta Univerzity Karlov

Zahraniční kancelář - International Office ZČU

 • Ubytek na tranzistoru.
 • Katedrála v basileji.
 • Daruji štěně vysočina.
 • Sola scriptura wiki.
 • Powered by joomla.
 • Youtube maxim turbulenc.
 • Císař nero.
 • Jack skellington makeup.
 • Mapa slezska.
 • Jak být vtipný před holkou.
 • Jak poznat že mě holka nechce.
 • Nusseltovo číslo.
 • Reinhard heydrich atentát.
 • Básničky pro předškoláky.
 • Zdravotní způsobilost pro práci v noci.
 • Modřín dřevo.
 • Box s překvapením.
 • Přenosná kytara.
 • Antetokounmpo k.
 • Psi skolka cena.
 • Hovezi zebra cena.
 • Jednotkový směrový vektor.
 • Program amc.
 • Jack skellington makeup.
 • L 159 iraq.
 • Ložní povlečení levně recenze.
 • Yamaha mt 07 2018 test.
 • Me basketbal 2017 ženy.
 • Lávka troja.
 • Gle 43 amg cena.
 • Divine čokoláda.
 • Maximální výška schodu.
 • Lupinus albus.
 • Detska nerezova lahev.
 • Sádrové omítky strojní.
 • Zařízení nehtového studia.
 • Seznam mena.
 • Aladin počasí radar.
 • Repliky loveckých zbraní.
 • Školní prázdniny rakousko 2020.
 • Vyvojove etapy zivota.