Home

Podstatné jméno nesklonné

Např. jméno atašé je dokonce nesklonné, a přesto ho řadíme ke jménům podstatným (substantivům), protože jde o název osoby. Pro adjektivní skloňování (tj. s koncovkami přídavných jmen) má čeština zvláštní vzory podstatných jmen, totiž hajný, průvodčí - hajná , průvodčí - telecí podstatné jméno nesklonné - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: podstatné jméno nesklonné. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata Přejaté podstatné jméno rikša řadíme k podstatným jménům rodu muž. živ., pojmenovává‑li člověka, který řídí/tahá lehký vozík pro dopravu lidí; sám tento vozík se nazývá rovněž rikša, ale v tom případě toto podstatné jméno řadíme mezi podstatná jména ženská a skloňujeme ho podle vzoru ženského klišé podstatné jméno · rod střední · nesklonné — ustálený nebo otřelý slovní obrat — polygr. kopie původní desky , která se má rozmnožovat — slang., polygr. štoček Synonyma klišé synonym Konkrétní podstatné jméno. Šel po písečné cestě k moři. Abstraktní podstatné jméno O prázdninách se vydal na cestu kolem světa. Slovo Psaní. Konkrétní podstatné jméno. Přišlo mi psaní z městského úřadu. Abstraktní podstatné jméno. Psaní úkolů mě nebaví

Poradna ASČ: Dotazy k zpodstatnělým přídavným jménům a k

Některá podstatná jména vyjadřují v češtině více rodů (třeba slovo sršeň - rod mužský i ženský), a mají proto často v různých pádech dvojí koncovky (mnoho sršňů i sršní). Není to sice pro češtinu typické (každé podstatné jméno vyjadřuje většinou jen jeden rod), ale existuje skupina podstatných jmen, u kterých rod není ustálen Slovo litotes může mít v češtině dvojí podobu - může se jednat o podstatné jméno rodu středního, anebo mužského neživotného (obojí je možné). V rodě středním je toto slovo nesklonné (ve všech pádech má tvar litotes), v rodě mužském neživotném se skloňuje následovně Pravidla českého pravopisu, psaní zkratek, písmena i a y, písmeno ě, psaní titulů Typy přídavných jmen dle významu. Podle významu se přídavná jména tradičně rozdělují na: jakostní (kvalifikační) - vyjadřují různé vlastnosti, jako např. barvu (červený, zelený), velikost (velký, malý), stáří (starý, mladý, nový), tvar (rovný, kulatý), teplotu (teplý, studený), tělesné vlastnosti (silný, zdravý) a podobně

podstatné jméno nesklonné - poradna Odpovidat

Nejužitečnější slovník češtiny na světě: skloňování, časování, významy, synonyma, ukázkové věty Podstatné jméno nadace je ženského rodu (ta nadace), pro ženský rod máme v češtině čtyři vzory: žena, růže, píseň, kost. Konkrétní vzor určíme buď podle zakončení slova v 1. pádě , nebo v případě shodného zakončení u více pádů podle tvaru 2. pádu Z přehledu je patrné, že podstatné jméno lidé je samostatný podvzor, který navazuje na vzor kost a postrádá jednotné číslo. Nejde ani o podstatné jméno pomnožné, ani o hromadné. Kousek výš se uvádí karate ke vzoru moře - to není pravda, karate je nesklonné : Podstatná jména (substantiva) jsou jednak názvy osob (člověk, žena, muž), zvířat (pes, čmelák) a věcí (auto, mrak), jednak samostatné názvy pro vlastnosti (zeleň, lenost), děje (písknutí, zvolání) a vztahy (láska, nenávist).. Názvy osob, zvířat a věcí označují to, co je hmotné (osoba, kočka, skála, oceán).Nazývají se podstatná jména konkrétní -Slovo letos je podstatné jméno nebo přídavné? (10)-Tátovy nebo tátovi (4)-Jak udělat ze slova Brandýs přídavné jméno? (2)-Přídavná jména v textu (4)-Běžet - utvořit přídavné jméno slovesné (2)-přídavne jméno ke slovu sníh (2)-Přídavná jména začínající na v (2

Naopak rozšířeny byly varianty v rodě. Tak u podstatných jmen jako přípoj, skreč, smeč, sršeň se dnes uvádí ve shodě se spisovným územ mužský i ženský rod; podstatné jméno množné mužského rodu čevapčiči, se dnes uvádí i jako jméno středního rodu nesklonné Podstatná jména se využívají téměř v každé anglické větě a pro dobrou komunikaci je jich nutné znát opravdu mnoho. Některá podstatná jména vás však dokáží pěkně potrápit. V dnešní lekci Podstatná jména si proto představíme ta nejčastější a nejvyužívanější podstatná jména, dozvíte se, co jsou to počitatelná a nepočitatelná podstatná jména a jak. Množným číslem lze zde zdůraznit velkou míru, intenzitu, popř. opakováný výskyt jevů /uhodily mrazy/. Pokud ale přesto chceme vědět přesný počet, musíme látkové podstatné jméno spojit se jménem označujícím míru či kvantitu. -víno /dvě láhve vína/, zlato /2 galony zlata/, hlína /3 kolečka hlíny/, mýdlo, skl Skloňování podstatných jmen cizího původu. Většina podstatných jmen cizího původu přejímá při skloňování domácí koncovky. Oslo - bez Osla (město - bez města), Ženeva - bez Ženevy (žena - bez ženy Jedná se o nesklonné podstatné jméno, to znamená, že ve všech pádech a číslech bude mít pořád tvar filé. Jedná se o vykostěné a kůže zbavené maso mořské ryby nebo plátek jakostního hovězího masa bez kosti. File [fajl] Tento pojem můžeme znát z výpočetní techniky. Jedná se o počítačový soubor dat. Na rozdíl.

Internetová jazyková příručka: Rod podstatných jme

 1. метро, кино, штаны, сливки, бюро, кафе, резюме, похороны, интервью, депо, часы, ради
 2. The world's hardest-working dictionary of Czech for English speakers: what words mean, how to pronounce them, how to use them in a sentence
 3. Podstatné jméno, rod střední nesklonné. self (ego) ego; Vyskytuje se v. ani: Ani mě nenapadne!, Ani nápad! No way!, Not likely. jít: pokud jde o mne as far as I am concerned, as for me, for my part. akorát: Kalhoty jsou mi akorát. The pants fit me. ano: On to neví, ale já ano

Toto podstatné jméno je nesklonné. Karlův most se dříve jmenoval Kamenný. Nepatrné změny v jejím vzhledu jsme si ani nevšimli. Sestroj rovnoramenný trojúhelník. Mezi chráněné krajinné oblasti patří i Český ráj. Historické jádro Telče j Blíže určuje podstatné jméno. Může být vyjádřen: podstatným jménem, přídavným jménem, zájmenem, číslovkou, slovesem v infinitivu. jedná se o přívlastek shodný i pokud jde o nesklonné přídavné jméno (např. prima, fajn, khaki), např. Po dokončení vyplň svoje jméno a příjmení

Spojení půldruhého + podstatné jméno ve 2. pádě se v příručkách skutečně uvádí, avšak podle našeho názoru tento kodifikační záznam nemá naznačovat, že jde o ustrnulý, nesklonný tvar, kterého by se jako ustrnulého dalo používat ve všech kontextech, které vyžadují různé pádové tvary podstatného jména po výrazu půldruhého Jakmile se nám v jazyce ocitne nesklonné podstatné jméno, nota bene když označuje konkrétní osobu, staví nás to do krajně nepříjemné situace: Jakmile o dané osobě mluvíme, nemůžeme přidávat pádové koncovky, které čeština nutně potřebuje, aby mohla přirozeně vyjádřit mluvnickou pozici daného jména ve větě Český pravopis je obtížný, ale není nenaučitelný. Připravili jsme pro vás proto seriál, ve kterém probereme klíčové jevy. Kurz je určen jak žákům, které na jaře čekají přijímací zkoušky, tak i komukoli jinému, kdo si chce ověřit své znalosti na těchto stránkách, bychom Vám rádi nabídli, kompletní seznam slovních druhů a jejich jednoduché ukázky použití.. Naleznete zde tyto slovní druhy:. Slova Ohebná - skloňují se, nebo se časují. 1. Podstatná jména ( Substantiva ). 2 Tento korektní způsob se však postupně stává zastaralým a je nahrazován dalšími dvěma, kdy má podstatné jméno místo nominativu a akuzativu tvar genitivu. Tato spojení totiž u vysokých čísel a zejména ve větách s výrazy celý nebo všechen působila nepřirozeně: Závod dokončil všechen sto jeden běžec

Dobrý slovník čeština kliš

 1. (podstatné jméno) Jirka pokaždé zdraví pana Nováka. (sloveso) Všichni byli zdraví. (přídavné jméno) Kolem hřiště se zelenaly stromy. (předložka) Zítra pojedu kolem, tak se stavím. (příslovce) Musel s kolem do opravny. (podstatné jméno) Pokladní deník má na starosti paní Novotná. (přídavné jméno) Pracuje tam jako.
 2. odborný, odborně osoba, osobní pád podobný, podobně podstatné jméno pomnožné (jméno) popřípadě předložka příčestí přídavné jméno příjmení příslovce přítomný čas rozkazovací způsob řecky řidčeji strana sportovní, sportovně srovnej stupeň střední rod to je(st) takzvaný vlastní jméno zájmeno záporný.
 3. PODSTATNÉ JMÉNO. ROD, VZOR. VÝZNAM SLOVA. PŮVOD SLOVA. Ďábel. Mužský, pán. Pohanská a náboženská pekelná bytost, čert, sata
 4. podstatné jméno mužského rodu množné číslo sloveso nedokonavé nesklonné jméno přídavné jméno příslovce podstatné jméno středního rodu zkratka podstatné jméno ženského rodu abstraktum konkrétum . 2 A apartheid m., A protiapartheidní příd..
 5. Tangens je podstatné jméno rodu mužského nesklonné, tangenta je podst. jméno rodu ženského. Výraz je převzatý z latiny. Jako goniometrická funkce se používá tangens = goniometrická funkce, která v pravoúhlém trojúhelníku vyjadřuje poměr odvěsny protilehlé a přilehlé
 6. Jméno Tolstoj se skloňuje podle vzoru mladý, 2. pád a) Tolstoje, b) Tolstoja, c) Tolstého, d) Tolstýho: Vyber nesklonné podstatné jméno - 2 možnosti a) Haiti, b) Irsko, c) Peru, d) Anglie: , Správný 2. pád jednotné čísla od slova idea a) idey, ideje, b) idei, ideji, c) ideí, idejí, d) idee

Abstraktní podstatná jmén

jméno (nomen) jméno podstatné (substantivum) jméno obecné (apelativum) jméno vlastní (proprium) jméno podstatné slovesné; jméno hromadné; jméno látkové; jméno pomnožné; jméno nesklonné; skloňování (deklinace Termín assembly (nesklonné podstatné jméno středního rodu, český název složení, nebo též sestava není zatím ustálen a proto se zpravidla nepřekládá) představuje základní distribuční jednotku .NET a tvoří je buďto spustitelný soubor s příponou EXE nebo knihovna (komponenta) s příponou DLL Spustitelná aplikace. Kölner je nesklonné. Ve všech pádech obou čísel bude tvar Kölner. V případě Römisch-Germanisch se bude skloňovat jenom druhá část. Skloňuje se jako přídavné jméno > v závislosti na tom, jakého rodu a čísla je podstatné jméno, s nímž je spojeno (na kterém závisí) Jde o podstatné jméno, které má zpravidla dva významy. Často se používá pro označení dětského hudebního a dramatického představení, které se koná ve školkách, školách či volnočasových zařízeních například u příležitosti svátku svatého Mikuláše či Vánoc mnohdy za účasti rodičů a dalších příbuzných

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz, omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.. Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal. Další skupinou zájmen jsou neurčitá zájmena, ve španělštině ne toliko početná jako v češtině. Používají se pro vyjádření nejistoty, nepřesného množství, kvality, nevědomosti, domněnky. O jejich tvarech a využití se dočtete zde 2. Slovo atašé je nesklonné, tedy neohebné, tudíž by mělo patřit mezi příslovce, předložky, spojky, citoslovce nebo částice. To je ovšem zjevný nesmysl - jde o název osoby, to jest o podstatné jméno: kritérium významové je zde jednoznačně důležitější než kritérium tvaroslovné. 3 Čeština je živelně flexivní jazyk, a stejně jako jiná přejatá slova (googlovat aj.) slovo gay jako podstatné jméno patřičně skloňuje (genitiv: gaye, plurál nominativ: gayové). Naopak nesklonné výrazy se ujímají pomaleji, jak je tomu i u přídavného jména gay Vážení, je vhodné skloňovat zkratky grantových agentur GAČR, TAČR, ať už jako podstatné nebo přídavné jméno? Tedy např.: 1. S GAČR (nebo GAČRem) na věčné časy. 2. Používat GAČR (GAČRovskou) aplikaci na podávání projektů je balzámem na mé nervy

Podle jakého vzoru se skloňuje podstatné jméno taxi? podle vzoru město. podle vzoru stavení. je nesklonné. Jaké je slovo nadřazené ke slovu mandarinka? zelenina. ovoce. banán. Jaký je kořen slova lékárna? kár. rna. lék. Která číslovka je neurčitá? několik. tři. miliarda. Já je zájmeno: neurčité. osobní. - je nesklonné - 1. os. Sg., ve 3. a 4. pádu nahrazována neur itým lenem, - nahrazuje len a podstatné jméno - použitím man se mluv í zam uje na neblíže ur ené osoby, - man ozna uje souhrn více neznámých osob - sloveso po n m stojí ve 3. osob singuláru. Gebrauch und Bedeutung/ Použití a význam POCO se skloňuje, musí mít stejný rod a číslo jako podstatné jméno, které rozvíjí, oproti tomu UN POCO DE je nesklonné. mucho / muy. Mucho se používá ve spojení s podstatnými jmény, tehdy se skloňuje nebo se slovesy. To již bylo řečeno výše

hogo fogo - ABZ.cz: slovník cizích slo

Podstatná jména začínající na písmeno

Pokud jméno končí na souhlásku nebo na -ë, plurálová koncovka je -i a nahrazuje koncové -ë: Atan, pl. Atani, Quendë, pl. Quendi. (Ale pokud podstatné jméno končí na -ië, tvoří se plurál přidáním -r, aby se předešlo dvěma i za sebou: tië - cesta, tier - cesty; ne tii.) Vyskytují se i různé výjimky, např Papričko, myslím, že v tomto případě jde o nesklonné podstatné jméno, nepamatuji si, že by se cizí výrazy v jejich originální podobě skloňovaly...ačkoli v současné mluvené češtině jsem tento (pro mě) nešvar zaznamenala už mnohokrát (češtináři prominou případnou moji blbost, možná jsem ze staré školy a dnešní pravidla už skloňování povolují

Peru - Wikislovní

Poznámka na závěr: podstatné jméno vicemiss je nesklonné. Naproti tomu počeštělou podobu. Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo

Chile - Wikislovní

1. Hovorově ZNIČENÝ, VYČERPANÝ (dnes již zastaralé). Přídavné jméno nesklonné. 2. Biblická míra pro tekutiny - 6 litrů. Podstatné jméno, skloňuje se jako HRAD Vyjímku tvoří podstatné jméno Uhr, které se užívá v jednotném čísle: Es ist schon drei Uhr. Podstatná jména následující za označením míry nebo hmotnosti mají nulový člen a stojí v 1. pádě: nepočitatelná látková jména v jednotném čísle (drei Tassen Tee, ich habe 2 Glas Wein bestellt Lidé imitují jiné tvory především tehdy, když se chtějí něco nového naučit nebo pobavit publikum. Zvířata a rostliny si nehrají jen tak pro radost, ale dokáží napodobování využít pro obranu nebo naopak jako lest. A jedno mořské stvoření je v tom opravdovým přeborníkem. Jde vlastně o strategii přežití, známou jako mimikry

Naše řeč - Jak skloňovat přejatá podstatná jména na -é

Postavíme-li tento výraz jako přívlastek před podstatné jméno, mohli bychom jej snad nouzově brát jako nesklonné adjektivum - ale to už samo o sobě představuje v gramatickém systému češtiny jistou anomálii Je nesklonné a jeho tvary jsou uvedeny ve slovníku na posledním místě slovesného paradigmatu (např. mittō, ere, mīsī, missum). Do češtiny se supinum překládá zpravidla buď prostým infinitivem nebo vedlejší větou účelovou. Gerundium je slovesné substantivum, podstatné jméno odvozené ze slovesa. Nepoužívá se ale v. b) přídavné jméno jmenné, často v platnosti příslovce c) nesklonné podstatné jméno, u něhož můžeme určit gramatický rod mužský, ženský a střední, ale nemůžeme je skloňovat. 5. V textu jsou a) dva tvary podmiňovacího způsobu přítomného b) dva tvary podmiňovacího způsobu přítomného

PRAVIDLA - Zájmen

dokumentován citátem z některé staročeské památky (její jméno se však neuvádí). neskl. = nesklonné neživ. = neživotn subst. = substantivum, podstatné jméno superl. = superlativ, 3. stupeň adjektiv a adverbi Skloňování číslovek by nám povětšinou nemělo dělat těžkosti — číslovky jsou buď nesklonné, nebo se skloňují podle nám již známých vzorů. ↑ Číslovka mīlia se tedy chová jako podstatné jméno, podobně jako když česky skloňujeme hromada hřebíků, bez hromady hřebíků,. Druhy číslovek. Vydáno dne 24.01.2011 od Jana Skřivánková. V tomto článku se seznámíte se stručnou charakteristikou základních druhů číslovek, naučíte se, co který druh označuje a jak ho poznáme Les pronoms relatifs (= vztažná zájmena). - qui = který - použití: - podstatné jméno (popř. jiný slovní druh) v hlavní větě je původcem děje ve větě vedlejší - např.: Tu connais la dame, qui a parlé avec.

Zajímavé dotazy - Ústav pro jazyk česk

Seznam zkratek. abstr. abstraktní (výraz) aj. a jiné akt. aktivní anat. anatomie, anatomický antr. antropologie ap. a podobně, a podobný arg. argot, argotický. Myslím si, že je to podstatné jméno (možná i sloveso), označuje to, když autor či mluvčí nepřímo referuje či cituje známou knihu, příběh či cokoli podobného charakteru. Není to možná úplně nejlepší příklad, ale první co mě napadlo je něco jako: Ty jsi taky kamarád za třicet stříbrných To znamená, že před zkratkou, zkratkovým slovem, popř. též vlastním názvem aj. se uvádí ještě určující podstatné jméno v podobě skloňované - tj. např. s firmou ELSYST (a nikoliv s ELSYSTem, s ELSYST-em, s ELSYSTEM apod.), se společností CABLOFIL, od vekoobchodu ELKAS, pro podnik ETA (nikoliv pro ETU, pro ETA-u apod.) atd Existují také ještě zvláštní způsoby tvoření slov: substantivizace adjektiva: z přídavného jména se stane jméno podstatné, přičemž se změní pouze význam slova, forma zůstává stejná (cestující, milý, drahý, vstupné); může se také změnit jen forma beze změny významu (např. šedý - šedivý

Gutes Wörterbuch | Tschechisch | aleVicemiss × vícemiss | Czech tongueLitotes – význam slova | Czech tongue

Objednávka je vlastně nabídka k uzavření smlouvy. Podobu může mít buď ústní nebo písemnou. Pro naše účely je důležité si uvědomit, že podstatné jméno objednávka nevychází ze slovesa obědvat, ale ze slovesa objednat. Pravopisně SPRÁVNĚ je objednávka Základem slova je jednat Výjimka - při spojení podstatného jména se základními číslovkami 5 a více je podstatné jméno místo 1. a 4. pádu ve 2. pádu: Vedle hřiště stojí jeden dům, čtyři domy, pět domů (místo pět domy). Vidím jeden dům, čtyři domy, pět domů. B. U složených číslovek je více možností shody Pozn. Přívlastek několikanásobný-podstatné jméno je rozvíjeno několika souřadnými přívlastky. Pěkná, ale těžká taška. Jízda po silnici i v terénu. Přívlastky nesouřadé jsou různého druhu. Otcův přítel ze studií. Přívlastek postupně rozvíjející Kaffee; Speisekarte; Restaurant Málokteré podstatné jméno stojí osamoceně, téměř vždy ho doprovázejí drobná slovíčka, kterým se říká členy. Tvar podstatného jména se při skloňování, až na pár výjímek, o kterých si povíme později, nemění. Tvar členu naopak ano, proto jsou důležité pro určení pádu nesklonné (jméno) nespis. nespisovný, nespisovně neživ. neživotný odliš. odlišné os. osoba p. pád pl. plurál, množné číslo podst. podstatné (jméno) pomn. pomnožné (jméno) předl. předložka, předložkový přech. Podmětem je podstatné jméno rodu stř. v čísle množném → koncovka příčestí mi. nulého je -a.

 • Jak se chová macho.
 • Amarant příprava.
 • Hovězí kýta na houbách.
 • Karrimor cz.
 • Americká klasická literatura.
 • Sazenice květin.
 • Dřevěná jména na svatbu.
 • Michal tučný medvídek text.
 • Indikátor hladiny s vibrací zvukem a magnetem.
 • Pergola ze zeleza.
 • Půjčovna dodávek nový jičín.
 • Zvyseny testosteron u zeny priznaky.
 • Řeznický mlýnek vlček.
 • Noma menu.
 • Tiky ve tvari.
 • Chemické havárie ve světě.
 • Jak dlouho si zvyka kote na novy domov.
 • Hřebec tenis.
 • Nastavení externího monitoru po zavření víka notebooku.
 • Oriflame katalog zdarma.
 • Saint tropez průvodce.
 • Pomerancik pes.
 • Krajský obchodní soud.
 • Seva 5 jumbo navod.
 • Teplovzdušný ventilátor hornbach.
 • Láska nebeská děj.
 • Digitální id.
 • Test schizofrenie zdarma.
 • Mikrováhy praha.
 • Ostrov vir počasí.
 • Ubytování jižní sardinie.
 • Film o psovi 2019.
 • Northern inuit cena.
 • Fat free majitelka.
 • Xtv moderator.
 • Honzovy letenky londýn.
 • Hk 417.
 • Poctivá.
 • Toyota corolla combi 2019.
 • Molitanové kostky na skákání.
 • Yamaha mt 07 2018 test.