Home

Cvičení slova příbuzná

Seznam cvičení

Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit! Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název > 3: Český jazyk: Tvary slov: Kořen - slova příbuzná: 01a: 3: Český jazyk: Tvary slov: Kořen - slova příbuzná: 02a: 3: Český jazyk: Tvary slov: Kořen - slova příbuzná. 1. cvičení www.rysava.websnadno.cz . SLOVA PŘÍBUZNÁ. První čtyři slova doplň k obrázkům. Připiš k nim potom slova příbuzná. Pak stiskni KONTROLA Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně. Český jazyk - analyticko-syntetická metoda. Český jazyk - genetická Slova příbuzná. Přetahování. Dumy.cz - sdílejme společně. Anotace: - pracovní list pro žáky 8.třídy určený k procvičování vědomostí o odvozování - zaměřeno na přídavná jména a slovesa - a o slovech příbuzných (stejný kořen) - žáci procvičují ústně i písemně, mohou pracovat i ve dvojicích případně skupinkách- forma soutěže - s výsledky cvičení je postupně seznamovaná.

Vyjmenova slova a pribuzna | Sleviste

TVARY SLOVA: slovo v jiném pádě nebo čísle: SLOVA PŘÍBUZNÁ: slova, která mají stejný kořen, tvoří se pomocí předpon a přípo Vyjmenovaná slova jsou slova domácího původu, u nichž se v kořenu píše po obojetné souhlásce y/ý. Podrobně se podíváme nejen na vyjmenovaná slova po b, ale i na slova k nim příbuzná Kořen slova. Nese základní význam slova. Je to společná část všech slov významově příbuzných (průlet, letiště, letadlo, zálet).; Je to jádro slova, na které se věší předpony a přípony, které zužují nebo upřesňují význam slova (hra, vý-hra, hra-vý, hra-čk-a, vy-hra-n-ý).; Na rozdíl od předpony, přípony a koncovky je přítomen v každém slově

Vysvětlení rozboru stavby slova - příklady: nepolapitelný ne po lap i tel n ý předpona předpona kořen přípona přípona přípona koncovka učitelka uč i tel k a kterou mají společnou všechna slova slovotvorně příbuzná, tj. řekneme si co nejvíce příbuzných slov. Nesmíme zapomenout, že existuje hlásková alternace Učíme se vyjmenovaná slova po B - učíme se vyjmenovaná slova, význam vyjmenovaných slov, slova příbuzná; Puzzle kočky - 1 - hravé procvičování sčítání a odčítání do 6 (cvičení v programu PowerPoint) Puzzle kočky - 2 - hravé procvičování sčítání a odčítání do 6. Skladba slova je úvodní látka tvarosloví, kterou by měl každý žák zvládnout. Občas ale není snadné rozeznat správně předpony, přípony, koncovky a kořeny. Vyberte ze seznamu možností kořen daného slova

Práce i zábava v hodinách - 3-b

Slova příbuzná ke slovu Sestav příbuzná slova s kořenem syp a doplň je do vět, pak dej KONTROLA. Maminka koupila v lékárně pro malého Jeníčka dětský nasypal nasypaný obsypaný posyp posypaný sypká vysypal zásyp Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně. Český jazyk - analyticko-syntetická metoda. Český jazyk - genetická Vyjmenovaná slova a slova příbuzná Příbuzná slova. býček, býčí. býkovec . Přibyslav. město ležící nedaleko Havlíčkova Brodu a Jihlavy. Příbuzná slova. přibyslavský Cvičení na vyjmenovaná slova po B. Ob_váme nový b_t, Zb_něk sb_l budku, B_voj b_l silák, staré ob_čeje, starob_lé ob_dlí, město Přib_slav, dob_vat hrad, nab_t majetek, kab_na letadla. Vyjmenovaná slova po B - Procvičování vyjmenovaných slov po B, rozsáhlá sbírka příkladů, mnoho způsobů procvičování, doplňovačky, diktáty, hry. Atraktivní forma zpracování

Slova Příbuzn

 1. Slova příbuzná poznáme podle toho, že. mají stejný kořen - kořen je část slova, která je společná pro všechna příbuzná slova. V našem případě je to VOD. slova spolu nějak souvisí - určitě jste si všimli, že všechna slova tak nějak souvisí s vodou. Vodovod rozvádí vodu, vodové barvy se musí naředit vodou.
 2. Vyjmenovaná slova: Žák: - pamětně zvládá řadu vyjmenovaných slov - rozumí významu vyjmenovaných slov, používá jejich znalost v praktických cvičeních - zvládá pravopis i/y po obojetných souhláskách ve slovech vyjmenovaných a v jednoznačných případech slov příbuznýc
 3. Vyjmenovaná slova po B - písnička Dády Patrasové - text, dokument Word (doc) Cvičení. Vyjmenovaná slova po B - slovní spojení.doc (39 kB) - tabulka se slovními spojeními na doplňování - dobré vystříhnout a třídit, podle toho, jaké i/y doplníme; Doplňovací cvičení - při správním doplnění i/y se odhaluje obrázek

Slova příbuzná

 1. Pravopisná cvičení - vyjmenovaná slova po L. Nejlépe si vyjmenovaná slova osvojíte, když je budete neustále procvičovat všemi možnými způsoby - kartičky, diktáty, pravopisná cvičení, vypisovat si je, spojovat vyjmenovaná a příbuzná slova atp
 2. Český jazyk. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky.
 3. Ta přináší soubory cvičení, jejichž prostřednictvím se děti naučí, jak postupovatpři řešení gramatických jevů, jako je například pravopis i/y po obojetných souhláskáchuprostřed slova i v koncovkách, jak se orientovat ve stavbě slova, s následným procvičeníma zafixováním postupů. Úlohy jsou rozpracovány do.
 4. Potom se podíváme na str. 26 - přečti si článek Vzducholoď - k tomu si ústně vypracujte cvičení 15, 16, 19 a 28/20 Poslední úkol - str. 28/22 - máte tam obrázek a v něm slova příbuzná - mají stejný kořen a nebo jsou to tvary stejného slova - rozdělte si je a napište do bloku do 2 sloupců
 5. Příbuzná slova. vyzývat, vyzývavý. vzývat, ozývat. Chytáky. nazývat (jmenovat) x nazívat (od zívat) Ruzyně. část Prahy známá především díky letišti. Příbuzná slova. ruzyňský . Cvičení na vyjmenovaná slova po Z. Mlsný jaz_k, z_tra brz_ ráno, neznámý ciz_nec, z_skat vzdělání, jsme na m_zině, podz_mní den.
 6. V dalším bloku cvičení na stránkách 8-23 se učí hledat kořen slova. Vodítkem pro názorné pochopení je čtvercová síť, do níž zapisujeme nebo nalepujeme slova příbuzná tak, aby písmena, která jsou příbuzným slovům společná, byla vždy zapsána pod sebou ve sloupečku tak, aby děti mohly vymezit, odkud kam se.
 7. Doplň y,ý a cvičení přepiš do ČJ-Š. Mladá kob_la, nový náb_tek, dob_tek v ohradě, b_strý chlapec, velký b_t, léčivá b_lina, starý b_k, Přib_slav je město, b_t doma, neb_t ve škole. SLOVA PŘÍBUZN

Pravopisné křižovatky - stavba slova, slova příbuzná vychází v edici Zatracená čeština nakladatelství Tobiáš. Ta přináší soubory cvičení, jejichž prostřednictvím se děti naučí, jak postupovat při řešení gramatických jevů, jako je například pravopis i/y po obojetných souhláskách uprostřed slova i v. Cvičení na doplňování i, y s myškou - skolakov.eu VYJMENOVANÁ SLOVA po L Přehledy, cvičení a hry - trida-u-mufa.webnode.cz Procvičování: vyjmenovaná+příbuzná slova - skolakov.eu Procvičování - skolakov.eu Opakování slov - youtube.cz Animovaná vyjmenovaná slova - youtube.com Pohybová řada - youtube.cz Vyjmenovaná slova. Vyjmenovaná slova po Z. brzy, jazyk, nazývat (se). Na této stránce jste se dozvěděli význam vyjmenovaného slova nazývat (se) včetně ukázkového použití ve větě (ve cvičení, diktátu). Informace jsou bez záruky. Výše uvedený obrázek s popisem slova lze vytisknout nebo sdílet prostřednictvím sociálních sítí (např. na Twitteru, kde je omezená délka zprávy) 19.11.2020 Online výuka - SLOVA PŘÍBUZNÁ. Připomene si, co jsou slova příbuzná, vyjmenujeme si řady slov příbuzných a určíme u nich společnou část- kořen slova. Poté se podíváme na jednoduché cvičení a zkusíme si ho vyřešit. Sluchová analýza: Vyjmenuji řadu slov, urči, která slova do nich nepatří

DUMY.CZ Materiál Tvoření slov - slova příbuzná, odvozován

Doplňovací cvičení (10) modré Chm . Přiřazování - slova příbuzná po P. Řazení - vyjm.slova po P. Procvičování i, y po P - věty. Hádání příbuzných slov . estranky - doplňování - věty. Hledání slov - bludiště. Hledej chybná slova - cirkus. Doplňování i, y - věty. Procvičování - slova. Doplňování. Materiál formou pracovního listu procvičuje pojmy: slova příbuzná, kořen, předponová část, příponová část, hláskové změny. Žáci pojmenovávají obrázky, vyznačují společný kořen, zapisují slova příbuzná do tabulky, doplňují křížovku, vyhledávají slova příbuzná, pozorují hláskové změny. Materiál obsahuje řešení pro učitele Hledej vyjmenovaná nebo příbuzná slova po M. Ze druhého cvičení vyber 3 slovní spojení a napiš s nimi 3 věty. Tvary slov můžeš skloňovat podle potřeby: 1.Řekni mi to prosím ještě jednou. 2.Z hnízda vypadlo sotva ochmýřené ptáče Příbuzná slova: umýt, umývat. mycí, myčka, umyvadlo i umývadlo, umývárna umyvárna. pomyje (splašky po umytém nádobí - zbytky jídla apod.) mýval (Tento medvídek dostal své jméno na základě toho, že si často omývá svou potravu.) mýdlo, mydlit, mydlář, mydlina. Umyj si před obědem ruce Slova příbuzná spolu tvoří tzv. slovní čeleď (rodinu), patří sem tedy všechna slova příbuzná, vycházející z jednoho a téhož kořene (let, výlet, nálet, odlet, slet, létat, letuška, letiště, letadlo, letmo). Když už víme, jaké morfémy čeština nabízí a jak vypadá morfematický rozbor, můžeme se pustit do.

Příponová část - část slova za kořenem obsahující příponu, často i více přípon. Koncovka - část slova, jejímiž obměnami vznikají různé tvary ohebných slov. Jde především o tvarotvorný prostředek. Příbuzná slova - slova se společným kořenem, mezi nimiž zároveň existuje určitý významový vztah Předpona stojí před kořenem slova, přípona za kořenem. Slova se stejným kořenem jsou příbuzná slova. Jak řešit úlohu: Rozděl slovo na 3 části: předponu, kořen a příponu. Když předpona nebo přípona chybí, nechej pole volné. Ukázka úlohy. slovo předpon Slova příbuzná: 3. VY_32_INOVACE_2_53.pdf (399,1 kB) VY_32_INOVACE_2/54: Vyjmenovaná slova po B, L: 3. VY_32_INOVACE_2_54.pdf (491,6 kB) VY_32_INOVACE_2/55: Vyjmenovaná slova po B, L - čtyřsměrka: 3. VY_32_INOVACE_2_55.pdf (490,9 kB) VY_32_INOVACE_2/56: Slova podřazená, nadřazená: 3. VY_32_INOVACE_2_56.pdf (241,7 kB) VY_32_INOVACE_2.

Kořen - slova příbuzná: Online cvičení - kořen slova; Vyjmenovaná slova po Z: Procvičování - Školákov; Trenažér - Školákov; Šibenice - Školákov; Doplňování do vět - Čeština hrou; Spojovačka 1 - Ryšavá; Spojovačka 2 - Ryšavá; Význam slov - projdi si všechna cvičení - Ryšavá Doplňovačka. slova příbuzná: jsou to slova, která mají společný kořen a společný význam. části slov: předpona - kořen slova - přípona. Dnes procvičíme. Zasílám pracovní listy na email. V prvním cvičení doplňte ke kořenu -let- předpony a přípony z nabídky a vytvořte slova příbuzná

Příbuzná slova, slovní kořen, předponová a příponová část slova Anotace Pracovní list bude použit k samostatné práci žáků po předchozím motivačním výkladu učitele. Slouží k ověření vědomostí žáků při probíraní učiva o stavbě slova -slova příbuzná ONLINE CVIČENÍ - doplňování. Doplňovací cvičení (10) modré Chm. Doplň i,y prezentace - slovní spojení. PEXESO . KNIHA - Vyjm. slova B. ve spodní liště můžete v knížečce listovat a učit se vyjmenovaná slova a slova příbuzná. Písnička Dáda. By - tex CVIČENÍ 1. Na které nejmenší části se může slovo dělit? Vyjmenuj. 2. Najdi kořen těchto slov. Nejprve si ale napiš vedle alespoň 2 slova příbuzná. ocelový žákovský rybí ohradit pralesní cvičiště zametat odklopit 3. Rozeber slova - zkratková slova: Čedok (Česká dopravní kancelář), divadlo Sema-for (Sedm Malých Forem), Béďa (Bedřich), Líba (Libuše) Stavba slova - slovo se člení na morfémy, což jsou nejmenší významové jednotky slova. kořen - je společný všem slovům příbuzným; les - lesník, lesní, lesnat Spodoba znělosti 2 www.cram.com/flashcards/games/jewel/spodoba-znelosti-2-6247419 LISTOPAD, PROSINEC VJ SLOVA PO B - příbuzná slova www.cram.com/flashcards/games.

Vyjmenovaná slova: Býložravec. V různých cvičeních a testech na vyjmenovaná slova můžeme občas narazit na slova, u kterých si nejsme jistí, co vlastně znamenají. U slova býložravec je obzvláště důležité vědět jeho význam, protože nám může pomoci i se správným psaním 6. vybarvi ČervenĚ slova vyjmenovaná a příbuzná a modŘe slova si po b: bydlit kabinet holubiČka sbÍjeČka bylinkovÝ bystŘe bÝČek zabÍjaČka obyvatel bydliŠtĚ obilÍ nÁbytek obyČeje bystŘina slabika bÍlek nabÍdka byty rozbitÝ kabina bÍlÁ sbÍrat bylina pobÍhat hbitÝ hŘebÍk krabice kobylky bÍlit nabÍjeČk Cvičení 1: Barevně vyznačit vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná. Cvičení 2: Doplnit y-ý do slov. Cvičení 3: Vymyslet a napsat větu s některým z uvedených slov Chmelková - cvičení vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z, ZŠ Křoví - pravopis po B, L, M, P, S, V, Z, ZŠ Křoví - najdi ukrytá vyjmenovaná slova P, příbuzná slova po Z, pravopis po Z, slova příbuzná po B, pravopis po B; slova příbuzná po L, pravopis po L; slova příbuzná po M, pravopis po

Vyjmenovaná slova po B - písnička Dády Patrasové - text, dokument Word (doc) Cvičení. Vyjmenovaná slova po B - slovní spojení.doc (39 kB) - tabulka se slovními spojeními na doplňování - dobré vystříhnout a třídit, podle toho, jaké i/y doplníme. Doplňovací cvičení - při správním doplnění i/y se odhaluje obrázek PRAVOPISNÉ KŘIŽOVATKY Stavba slova, slova příbuzná. Pravopisné křižovatky - stavba slova, slova příbuzná vychází v edici Zatracená čeština nakladatelství Tobiáš. Ta přináší soubory cvičení, jejichž prostřednictvím se děti naučí, jak postupovat při řešení gramatických jevů, jako je například pravopis i/y po obojetnýc 1) Téma: Odvozování a Slova příbuzná. Zapište si do sešitu látku s datem 3.11. a 4.11. (kdo má možnost, může vytisknout a vlepit) TVOŘENÍ SLOV - úvod.docx. 2) splňte do sešitu následující cvičení: str. 27/cv.3a, 3b, str.29/cv.13 a Slova příbuzná - cvičení.docx. Literatura (sešit literatura Tvoř slova pomocí předpon. Doplňte: (možnosti vyberte z údajů pod textem). Nejprve žáci poznají a podtrhnou tu část slova , která je všem společná. V dalším cvičení barevně označí slova příbuzná. Nakonec se pokusí vymyslet slova , která mají společnou část a jsou příbuzná. Požadavky: pero, pastelky

2. cvičení - vybarvi dvojice slov, které k sobě patří a doplň chybějící písmena Pracovní sešit - Hravá čeština s. 36 / cv. 1, 2; s. 82 / cv. 1, 2 Popis - Můj den s. 36 / 2. cvičení - najdi 5 vyjmenovaných slov po P (slovo pýr je jen částí hledaného slova), vyber si tři slova a s každým z nich utvoř jednu vět Nabízíme učebnice pro základní a střední školy, gymnázia a učiliště. Učebnice pro výuku cizích jazyků. Prodáváme nástěnné mapy, globusy, školní potřeby a učebnice pro předškoláky

Pravopisné křižovatky - stavba slova, slova příbuzná vychází v edici Zatracená čeština nakladatelství Tobiáš. Ta přináší soubory cvičení, jejichž prostřednictvím se děti naučí, jak postupovat při.. - prošli jsme řadu VS po P , slova jsme si vysvětlili, prohlédli ilustrace, zopakovali jsme i slova příbuzná ( www.mojecestina.cz) - cvičení na procvičení VS po P - samostatná práce: PS str. 32/ cv. 1 a 3 . Čtvrtek 26. 11. - procvičování VS po P - na stránkách mojecestina - rozdíly slepýš x slepíš, pyl x pil, opylovat x. Pravopisné křižovatky - Stavba slova, slova příbuzná. Kdo napsal knihu Pravopisné křižovatky - Stavba slova, slova příbuzná? Autorem je Zdeněk Topil, Kristýna Tučková, Dagmar Chroboková. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih Pravopisné křižovatky - stavba slova, slova příbuzná vychází v edici Zatracená čeština nakladatelství Tobiáš. Ta přináší soubory cvičení, jejichž prostřednictvím se děti naučí, jak postupovat při řešení gramatických jevů, jako je například pravopis i/y po obojetných souhláskách uprostřed slova i

Příprava na přijímací zkoušky - čeština - Český jazyk

TVARY SLOVA A SLOVA PŘÍBUZNÁ - Sweb

Se slovem mlýn jsou příbuzná i tato slova: mlynář, mlýnice, mlýnek, mlynářský . Pozor, sloveso mlít se píše s i - podle vzoru třít. Slovo mlýn je převzato z němčiny a slovo mlít ze slovanského jazyka h) 8. cvičení - spojujeme dvojice příbuzných slov. ch) 9. cvičení - na základě příbuznosti doplňujeme neúplná slova. i) 10. cvičení - ke kořenům zapisujeme příbuzná slova. j) 11. cvičení - k vytvořenému slovu píšeme slovo základové. k) 12. cvičení - provedeme slovotvorný rozbor zadaných slo Rozbor stavby slova užíváme např.: potřebujeme-li určit, zda mají slova stejný kořen, jsouu-li příbuzná; rozhodujeme- li o psaní -i/í-, -y/ý- ve slovech vyjmenovaných a s nimi příbuzných, např.: pyl - opylovat, píle - piln Pravopisné křižovatky - stavba slova, slova příbuzná vychází v edici Zatracená čeština nakladatelství Tobiáš. Ta přináší soubory cvičení, jejichž prostřednictvím se děti naučí, jak postupovat při řešení gramatických jevů, jako je například pravopis i/y po.. Slova příbuzná. V této fázi začínám zařazovat slova příbuzná. Žáci pracují se svou sadou příbuzných slov, která přikládají k vyjmenovaným slovům na archu. Závěrem některá příbuzná slova učitel nebo žáci přepíší na tabuli či do sešitu a vyznačí kořen slova = názorně si ukáží, co znamená slovo.

Najdi dvojici - 2

Doplněk ČJ pro 3. a 4. ročník. Ilustrovala Kateřina Lovis.. Kartičky pro nácvik vyjmenovaných a příbuzných slov jsou doplňkem ČJ pro 3. a 4. ročník. Obrázky, vyjmenovaná i příbuzná slova si žáci rozstříhají a různými manipulačními činnostmi , hrou i soutěžemi si osvojují jejich znalost. Ilustrovala Kateřina Lovis Pravopisné křižovatky - STAVBA SLOVA, SLOVA PŘÍBUZNÁ - 48 stran barevné ilustrace Formát A4 Rok vydání 2016 Pravopisné křižovatky - stavba slova, slova příbuzná vychází v edici Zatracená čeština nakla Ta přináší soubory cvičení, jejichž prostřednictvím se děti naučí, jak postupovat při řešení.

Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po

Stavba slov - Procvičování online - Umíme česk

Vyjmenovaná slova jsou jednou z nejobtížnějších látek, s níž se mohou malí školáci potkat, a její zvládnutí je důležité i pro jejich studijní budoucnost. Vyjmenovaná slova po B - Školáci.com - pro rodiče a učitel Anotace knihy. Pravopisné křižovatky - stavba slova, slova příbuzná vychází v edici Zatracená čeština nakladatelství Tobiáš. Ta přináší soubory cvičení, jejichž prostřednictvím se děti naučí, jak postupovat při řešení gramatických jevů, jako je například pravopis i/y po obojetných souhláskách uprostřed slova i v koncovkách, jak se orientovat ve stavbě. Kupte titul Vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná - Tabulka A4 (B,L,M,P,S,V,Z) za 25 Kč v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky titulu, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobný titul z nabídky více než 19 miliónů titulů 4 cvičení vyber, zda se jedná o tvar slova nebo slovo příbuzné Další cvičení

Chcete s dětmi procvičit vyjmenovaná a příbuzná slova hravou formou? Tentokrát jsme pro vás připravili bludiště. Děti, doplňte správně i, í/y, ý a najděte cestu k jednomu zlobidlu! Bludiště se vám otevře k vytištění klepnutím na následující obrázek: Doplňte i, í/y, ý do slov a pravopis zdůvodněte Slova příbuzná. A teď hurá na ta slova příbuzná.Pro jistotu raději připomenu, co tento termín označuje. Slova příbuzná musí v podstatě splňovat dvě kritéria. Jednak musí mít stejný kořen, tedy část slova, která je společná pro všechna příbuzná slova, jednak spolu musí významově souviset.S naším slovem VŮNĚ jsou tedy příbuzná slova: VONĚT, PŘIVONĚT. Příbuzná slova ke slovu vůně Cvičení na vyjmenovaná slova příbuzná. Napsala: Konášová J. / komentářů: 0. Nedobytný hrad. Napsala: Válková J. / komentářů: 0. Příběh na vyjmenovaná slova po m. Napsala: Konášová J. / komentářů: 0. Diktáty na vyjmenovaná slova po l. Na této stránce najdete přehled vyjmenovaných slov po b. Dále zde uvádíme příbuzná slova a upozorníme na několik záludností. Být, bydlit, obyvatel, byt,... Na konci stránky jsou odkazy na diktáty a testy k procvičení vyjmenovaných slov po b. Vše je zdarma

Slova příbuzná cvičení. Příbuzná slova.Teď si naopak představte slovo VODOVOD: K tomu slovo VODOVODNÍ (například kohoutek) A teď třeba slovo POVODEŇ Dále si můžeme představit slovo VODOVÉ (třeba barvy) Slova příbuzná. plynulý, uplynout, rozplynout se, rozplývat se, vyplynout (= mít původ v něčem), oplývat, splynout, splývat, splývavý, plyn, plynový, plynný. BAB - babička, bába, babice, babizna, ježibaba, bábinka MIL - miláček, milenec, milovat, zamilovaný Úkol: Vymysli příbuzná slova od kořene HRAD ? ? ? ? ? ? ? ? ? hrad ? zahrádka hradební předzahrádka ohrada hradba hrad zahrada hrad Přípona Část slova, která stojí za kořenem a která obměňuje význam slova (slovní druh.

Vyjmenovaná slova vtipně a hravě - Blog iDNES

Všechna cvičení

Opakujeme slovo a jeho stavbu, části slov - kořen, předponu, příponu, koncovku, slova příbuzná, tvoření slov. Připraveno máme 14 cvičení. a) 1. cvičení - z písmen sestavíme slova, vyznačíme jeich kořen, předponu a příponovou část b) 2... VYJMENOVANÁ SLOVA PO Z - přehled vyjmenovaných slov, tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná, diktáty Souhrnné procvičování vyjmenovaných slov DIKTÁTY A PRAVOPISNÁ CVIČEN malé nebo VELKÉ písmeno Seřaď slova od A do Ž 1 Seřaď slova od A do Ž 2 Seřaď slova od Ž do A 1 Seřaď slova od Ž do A 2 Vyjmenovaná slova souhrn Doplň i í y ý souhrn Shoda podmětu s přísudkem Doplň všichni všechny všechna Doplň si jsi Doplň bě bje Doplň vě vje Doplň pě pje Doplň fě fje NOVÉ Doplň bě pě vě Sebou nebo S sebou NOVÉ Najdi podstatná jména.

Test - najdi kořen slova

Vyjmenovaná slova po L - písnička Dády Patrasové - text, dokument Word (doc) Vyjmenovaná slova po L - kartičky s významem slov a obrázky . Problémové dvojice vyjm. slov po L _____ Přehled vyjmenovaných slov i s rozšířením o další slova příbuzná, problémová slova, PDF. Vyjmenovaná slova po B také na www.mojecestina.c B) Obláčky jsou připravené v počítači a děti doplňují slova v kapkách pomoci klávesnice. Úkol č. 3- Doplňovací cvičení: Žáci dokončí opakování učiva při práci na počítači ve výukovém programu Terasoft Český jazyk 4 (3. ročník - vyjmenovaná slova a slova příbuzná- Souhrnná cvičení 15 Kořen je část slova, která určuje věcný význam slova a je společnou částí slov příbuzných (převozník).; Jako rostlina neroste bez kořene, také slovo bez kořene neexistuje. Předpona je část slova, která stojí na začátku slova před kořenem a obměňuje jeho význam (převozník).; Přípona je část slova, která stojí za kořenem, u slov ohebných mezi kořenem a. 30.11. Čj - děti si nalepily do sešitu další vyjmenované slovo bydlet a vypsaly podle učebnice na str. 34 slova příbuzná, doma mají udělat totéž se slovy obyvatel a byt. Někteří se mají doučit básničku z minulého týdne! 27.11. Čj - PL - str,. 25 / cv. 5 a PS Hravá vyjmenovaná slova - str.3 / cv.

Vyjmenovaná slova - Logopedie VENDY

Slova příbuzná ke slov

Slova příbuzná. 31. 8. 2009. Slova příbuzná jsou slova se společným kořenem, tím si jsou významově blízká. Pozor: Kořen některých slov zní stejně, ale tato slova nejsou příbuzná. Př.:hodit, hodinka. Provádíme-li rozbor stavby slova, dělíme slovo na jednotlivé části 1. Cvičení s nápovědou Jaz__kověda, z__ma, z__mnice, z__p, oz__v podz__m, Ruz__ně, z benz__n, muz__kant. NO ZÝV EJ AZÝ ZM ZAD ÍI IPE VZMI R ÁO AZV MI ZDO ZÍ RAL B E N Z Í 2. Křížovka. 1. Je v ústech i český 2. Horský přežvýkavec (V 3. Časně 4. ? 5. Kabát na zimu 6. Velmi brzy 7. Jmenovat se 8. Pražské letiště 9. Následně vyzkoušejte ústně cv. 3 - Slova v závorkách změňte na infinitivy. (- neurčitky /- končí -t.) (- neurčitky /- končí -t.) PRACOVNÍ SEŠIT: strana 22/cvičení 4 -Pracujte dle zadání / strana 22/cvičení 5 - Diktát - Tento diktát si pouze přečtěte a ústně zdůvodněte pravopis koncovek Pravopisné křižovatky - stavba slova, slova příbuzná vychází v edici Zatracená čeština nakladatelství. Tobiáš. Ta přináší soubory cvičení, jejichž prostřednictvím se děti naučí, jak postupovat. při řešení gramatických jevů,. Další záludné dvojice obsahují příbuzná slova vyjmenovaných slov. I s nimi je dobré se seznámit. Někdy je obtížné poznat předponu vy-, vý-. I v tom eBook pomůže. K učení a procvičování nabízí eBook kromě mnoha různých her i 32 cvičení s klíčem pro sebekontrolu

Český jazyk 3

Slova příbuzná. Stavba slova (předpona, kořen, přípona, koncovka) Rozbor stavby slova × slovotvorný rozbor. Slovo základové a slovo odvozené Stylizační cvičení. Oprava a hodnocení ve slohové a komunikační výchově. Vyjmenovaná slova po s - slova příbuzná 2 Poskládejte korálky s písmenky tak, aby vznikla slova příbuzná k vyjmenovaným slovům po s. Aktivita obsahuje i nápovědu a řešení PŘÍBUZNÁ SLOVA - Mají společný kořen a svým významem spolu souvisejí. předpona + kořen vý + let kořen STŘEDA, 26.9. - slova příbuzná /dle cvičení v učebnici . Př. Baví mě chodit do školy. Před školou je přechod pro.. . atd. Připomínám neustálé opakování četby různorodých textů..

 • Studená hlava.
 • Praskání žilek v očích v těhotenství.
 • Norsko král.
 • Logitech g27 alza.
 • Myslím na bývalého.
 • Maková náplň vegan.
 • Kokosové kuličky s bílou čokoládou.
 • Krámy vesnice.
 • Citáty z filmů a knih.
 • Na účelových komunikacích se značky neosazují.
 • Artificial intelligence book.
 • Dort z plenek pro chlapečka.
 • Fixace hlavy v autosedačce.
 • Okrasný modřín cena.
 • Sazebník rozhodčí.
 • Těžký kulomet vz. 37.
 • Hovězí plátky s omáčkou.
 • Studená hlava.
 • Invalidní vozík elektrický bazos.
 • Kotva symbol naděje.
 • Karta klubu ccc.
 • Lemmings revolution.
 • Figurína bazar.
 • Lilie význam.
 • Kuřecí srdíčka kalorie.
 • T 34 online cz.
 • Německý tank maus.
 • Kuks výlet.
 • Prodám dřevěný kříž.
 • Zeleninová polévka s rajčaty.
 • Toyota hilux 2000.
 • Bulimie vs anorexie.
 • Recover deleted files online.
 • Lesklé oči u kojence.
 • Konstrukce kosočtverce příklady.
 • Odstranění cysty na ledvině.
 • Mlčoch horoskopy.
 • Živočichové do jezírka.
 • Jak zasadit bukvice.
 • Brněnský festival dračích lodí 2017 výsledky.
 • Glock 5 generace recenze.